Policy gällande Coronaviruset

 

Följer utvecklingen, tar ansvar och fortsätter jobba

Calluna ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen i och med Corona-pandemin. Vi följer noga och kontinuerligt utvecklingen och agerar utifrån myndigheternas rekommendationer. Samtidigt vill vi vara lyhörda för våra kunders önskemål och riktlinjer.

På Calluna vill vi ta vårt ansvar för att bidra till minskad smittspridning för såväl våra medarbetares och kunders hälsa, som för det övriga samhällets. Samtidigt fortsätter vi att jobba koncentrerat i våra projekt, med fokus på att hålla takten uppe och minimera påverkan av Corona. Som Sveriges största miljökonsultföretag står vi generellt väl rustade med kompetens, men under rådande omständigheter försöker vi i möjligaste mån också säkra back-up-resurser i våra pågående projekt.

 

Callunas riktlinjer för minskad smittspridning

För oss innebär denna situation bland annat att vi uppmanar våra medarbetare att arbeta hemifrån i möjligaste mån. Vi håller dock fortsatt våra kontor över hela Sverige öppna för medarbetare som inte kan arbeta hemifrån. Vidare förordar vi att alla icke nödvändiga resor undviks och att vi håller digitala möten när detta är fungerande alternativ till fysiska möten. För kundmöten sker detta alltid i nära dialog med kunden och med hänsyn till kundens policy kring Corona.

Vi vill tillsammans med våra kunder hitta lösningar och nya sätt att tänka i denna extraordinära situation för att tillse att vi kan leverera enligt plan och med gemensamt ansvar för att skapa en god och säker arbetsmiljö för såväl medarbetare som kunder.

/ Fredrik Ström, VD för Calluna AB