Seminarier i Norr- och Västerbotten

2016-01-20

Calluna bjuder in alla intresserade till en serie seminarier i Umeå, Skellefteå, Luleå och Gällivare i nästa vecka under temat Verktyg och arbetssätt för ett hållbart nyttjande av mark och vatten. 

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Intressanta och givande halvdagar

Seminarieserien består av fyra halvdagsseminarier med start i Umeå den 26 januari och sedan i Skellefteå den 27/1, i Luleå den 28/1 och i Gällivare den 29/1.

Programmets tema är Verktyg och arbetssätt för ett hållbart nyttjande av mark och vatten, och ämnen som ekosystemtjänster i samhällsplanering, kvalitetssäkrade naturvärdesinventeringar, artskydd, Natura 2000 och ekologisk efterbehandling tas upp under dagen. 

I Luleå har vi en extra programpunkt om artskydd och de juridiska implikationerna av det nya regelverket med Pia Pehrson från Foyen Advokatfirma som föreläsare.

Deltagaravgiften är 150 kr, motsvarande självkostnad för förtäringen. Anmälan sker snarast då antalet platser är begränsat. 

 

Mer information

Läs mer om programmets innehåll och hur man anmäler sig i inbjudan: