Uppföljning av flora på gravhögar i Skåne

2016-09-26

I Kävlinge har Calluna under sommaren inventerat vilka växter som finns på kommunens gravhögar. Under hösten kommer äldre inventeringar från samma platser att analyseras tillsammans med årets data, för att kunna säga någonting om hur floran har utvecklats och hur man bör utforma skötseln. 

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Analyser som visar förändringar

Det är Callunas medarbetare Johan Rydlöv som har inventerat gravhögar i Kävlinge kommun. Projektet är finansierat av LONA-bidrag. Skötseln har sett olika ut i de olika områdena och effekten av skötseln syns väl i den kvarstående floran.

Vi kommer att analysera hur antalet arter och artsammansättningen ser ut och har förändrats över tid genom att studera tidigare uppföljningar från både 50- och 60-talen och 80- och 90-talen och jämföra dem med dagens data. 

Kävlinge kommun är dominerad av åkermark. Fornminnesområdena utgör små öar i landskapet som, om skötseln har gjorts på rätt sätt genom åren, fortfarande kan visa hur växtsamhällena sett ut förr i tiden. Gravhögarna blir därmed inte bara kulturhistoriska dokument med avseende på själva gravarna, utan även växtsamhällena där kan bli ett slags kulturhistoria, som en rest från tider som varit.

 

Viktigt med uppföljande studier

Johan Rydlöv berättar att uppföljningar är väldigt viktiga men ofta glöms bort i dagens projekt. En uppföljningsstudie behöver inte alltid innebära något omfattande arbete, men genomfört på rätt sätt kan en uppföljningsstudie säga oss väldigt mycket. Både om hur det ser ut idag och framför allt vad tidigare och nuvarande skötsel av ett område har haft för inverkan, och vad man bör förändra framöver.

- Med en uppföljningsstudie kan man tidigt fånga upp signaler om förändringar, konstaterar Johan. Det gör att man sedan, med relativt små medel, kan åtgärda problemen. Väntar man längre med att upptäcka och åtgärda kostar det oftast mycket mer.

- Och det är aldrig för sent att starta upp en ny uppflöjningsstudie, avslutar Johan. 

 

Uppmärksammat i tidningen

Sydsvenskan följde med Johan Rydlöv ut i fält en dag och har nyligen publicerat en artikel om projektet. Läs hela artikeln här.