Hjälper musslor att klara vattensänkning

2014-10-28

Granödammen vid Ryd i Tingsryds kommun läcker och måste repareras. E.ON Vattenkraft har anlitat Calluna för att utreda vilka skyddsåtgärder och kontrollprogram som behövs för att hotade arter och naturvärden inte ska skadas när dammens vattenyta sänks 1,5 meter.

 

Mussla och lax väl skyddade

I området finns den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan och dess livsmiljö får inte torrläggas enligt artskyddsförordningen. Mörrumsåns värdefulla bestånd av havsvandrande vildlax nedanför Fridafors får inte heller skadas.

Calluna kommer därför att övervaka så att ingen skadlig grumling av vattendraget nedströms sker. Vi kommer även att hjälpa till med att flytta hotade musslor om sådana hittas på bottnar som håller på att torrläggas. Musslornas lagskydd är mycket starkt och man får exempelvis inte lyfta dem från vattnet eller förstöra deras livsmiljö. Därför har Länsstyrelsen i Kronobergs län gett Calluna dispens från artskyddsförordningen för att hantera musslorna.

 

Mer information

Läs mer om vattensänkningen och E.ON:s information kring arbetet med att reparera dammen.