Vattendagarna 2016 i Umeå

2016-10-14

Årets upplaga av konferensen Vattendagarna handlar om skogsbruk och vattenkraft. Calluna är med och arrangerar konferensen och hoppas på stort deltagande och många intressanta diskussioner.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Om vattenkraft och skogsbruk

Konferensen Vattendagarna äger rum i Umeå den 25–27 oktober 2016, och temat är Skogsbruk och vattenkraft i harmoni med miljökvalitetsnormer och miljömål: Har vi styrmedlen, samverkansformerna och kunskapen? Det är ännu möjligt att anmäla sig till konferensen. 

Förutom en stor mängd intressanta föredrag, posters och workshops kommer SVT:s Sverker Olofsson att hålla i en paneldebatt om hur man ska kunna skapa både rikare vattenmiljöer och ett fortsatt lönsamt skogsbruk. Det blir även en betraktelse över temat av naturfilmaren Martin Falklind. Som vanligt ordnas även en exkursion sista dagen med besök i skogsmarkerna i anslutning till Lögdeälvens ravinlandskap och vid Sveriges energimässigt största vattenkraftverk Stornorrfors. 

 

Calluna stolt medarrangör

Det är Svenska Föreningen för Limnologi (SFL) som årligen anordnar den välbesökta konferensen Vattendagarna. I år arrangeras evenemanget i samarbete med Mellanbygdens vattenråd, Södra Bottenvikens kustvattenråd, Skogsstyrelsen och Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt.

Genom Callunas medarbetare Annika Stål Delbanco, som är ledamot i SFL:s styrelse, har Calluna återigen fått vara med och bidra till arrangemanget.

– Det känns jätteroligt att vara med och anordna Vattendagarna i norra delen av Sverige, vilket vi inte har gjort på väldigt länge, berättar Annika ett par veckor före konferensen. Vi i föreningen har varit lite oroliga för att avståndet till Umeå skulle avskräcka många, men antalet anmälningar är i jämförelse med tidigare år, så farhågorna har lyckligtvis inte besannats. Det är kul att kunna inkludera även denna delen av vatten-Sverige i våra frågor.

 

Uppdrag inom vattenplanering och vattenverksamhet

Calluna arbetar annars själva med vattenmiljöer på många olika sätt. På sistone har vi bland annat gjort ett flertal naturvärdesinventeringar och ekologiska utredningar, kontrollprogram för vattenverksamhet, MKB:er och anmälan av vattenverksamhet.

Exempelvis tog vi åt Norrköpings kommun nyligen fram rekommendationer för naturvårdsinriktad skötsel av elva vattenverksamheter i vattendrag och vi har även gett förslag på genomförande av rivning av ett vandringshinder, med mål att underlätta för fauna att passera i ett vattendrag.

Calluna har kapacitet och erfarenhet att arbeta med alla typer av uppdrag inom exploatering, samhälls- och infrastrukturplanering, miljöövervakning och naturvård. Vi kan ta hand om hela processen i ditt projekt, från förstudie, via samråd och tillståndsprocess, till projektering, utförande, uppföljning och kontrollprogram.

Du som är nyfiken på hur vi kan hjälpa just dig inom detta område är varmt välkommen att kontakta oss för att få veta mer. Läs gärna mer om vad vi kan erbjuda inom området på en ny del av vår hemsida om just vattenplanering och vattenverksamhet.

 

Mer information