Hur gör djur? Om flygbuller i P1

2015-05-25

Med anledning av den stora flygövningen i Norrland som startar idag intervjuades Callunas medarbetare J-O Helldin i radio om vad flygplansbuller kan ha för effekter på djurlivet. 

: följ Callunas sida på LinkedIn för att ta del av nyheter och information.

 

Intervju i radio

Hur påverkas djurlivet av buller från exempelvis flygplan? Den frågan ställde Naturmorgon i P1 i lördags, med anledning av den stora internationella flygövningen ACE 15 som startar idag. Flygövningen kommer att pågå i två veckor och ska involvera ett hundratal stridsflygplan.

Callunas medarbetare J-O Helldin har bland annat har forskat om hur djur påverkas av buller. Naturmorgon ringde upp honom för en intervju i radioprogrammet.

 

Konsekvenser av buller för djur

J-O Helldin berättar i intervjun att mycket har hänt inom bullerforskningen de senaste decennierna. Generellt kan man säga att djur påverkas av buller på samma vis som människor, men att konsekvenserna kan bli mer drastiska. Det han handla om svårigheter att hitta föda och påverkan på reproduktionen.

Inom forskningen skiljer man på plötsliga ljud och bakgrundsljud. Plötsliga ljud kan skrämma djuren, medan bakgrundsljud kan ge ökade stresspåslag och svårigheter att kommunicera. Båda fallen kan dock leda till samma konsekvens, det vill säga att djuren undviker områden som är bullerstörda. 

 

Mer information