Förvaltning av ekosystemtjänster

2015-11-25

Callunas Magnus Tuvendal talade på konferensen Biosfär 2015 härom veckan - se hela föredraget som video! Presentationen handlade om förvaltning av ekosystemtjänster, med gåsförvaltning i Nordöstra Skåne som ett framgångsrikt exempel. 

Foto: grågås, fotograf: Andreas Trepte

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Det goda exemplet - framgångsrik förvaltning av ekosystemtjänster

Callunas medarbetare Magnus Tuvendal var en av flera uppskattade föredragshållare på konferensen Biosfär 2015 härom veckan. Magnus presenterade ett forskningsarbete om utmaningen att förvalta gås i ett jordbrukslandskap för en bred och intresserad publik. 

Studien berättar om ”Gåsgruppen” som ett framgångsrikt exempel på förvaltning av ekosystemtjänster. Magnus förklarar på vilket sätt denna förvaltningslösning kan vara en lösning för andra ekosystemtjänster i andra landskap. En vetenskaplig artikel är under publikation, genom ett samarbete mellan Kristianstad Högskola och Stockholms universitet, Stockholms Resilience Centre.

 

Se hela föredraget som video

Nu går det att se hela Magnus föredrag, och även andra talares presentationer, som streamad video. Magnus föredragstitel var "Gåsförvaltning i Nordöstra Skåne – det goda exemplet". Presentationen är cirka 25 minuter lång och kan ses här:

https://play.hkr.se/media/t/0_ev4703e8

 

Biosfär 2015

I år är det 10-års jubileum av att Kristianstads Vattenrike utnämndes av UNESCO till Biosfärområde. Målet med biosfärområdet är att värna om de ekologiska och kulturhistoriska värdena, men även att kunna utnyttja dessa på ett uthålligt och varsamt sätt.

Forskningskonferensen Biosfär arrangerades av Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike för 6:e året i rad. 

 

Mer information