Håkan Ignell som tillförordnad VD

2017-04-03

Håkan Ignell är en av företagets grundare och tillträder som tillförordnad VD från och med idag, då Gert Kindgren träder tillbaka. Rekrytering av ny VD kommer nu att påbörjas.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Gert Kindgren tillträdde som VD för Calluna för snart tre år sedan och har lett arbetet med att införa en ny organisation för tillväxt och lönsamhet. Företaget har nu nått ett läge varifrån man kan ta avstamp till nästa steg i utvecklingen.

 – Det fanns ett naturligt val mellan att lämna över stafettpinnen nu, eller ladda för nästa steg på 3–5 år, och jag har valt att lämna plats för någon annan att leda det arbetet, säger Gert Kindgren, som kommer att gå ned i arbetstid men finnas tillhands för Calluna i andra roller även i framtiden.

 

Fortsatt utveckling av affär och organisation

Tillsammans med Callunas tre affärsområdeschefer kommer Håkan Ignell att fortsätta utveckla de affärer och partnersamarbeten som har vuxit kraftigt de senaste åren och samtidigt inneburit en rörelse högre upp i värdekedjan för Calluna.

 – Verksamheten drivs av affärsområdenas chefer, det är där den dagliga affärsverksamheten sker, säger Håkan Ignell, som tillägger att det känns tryggt med den goda ordningen i verksamheten när han nu tillträder. 

Håkan Ignell kommer att fortsätta med att utveckla företagets stödfunktioner och stötta affärsområdescheferna i deras arbete. Andra utmaningar framöver handlar bland annat om förberedelser inför omcertifiering enligt nya miljö- och kvalitetsstandarder och flytt av flera kontor, samt ackreditering för NVI-standarden och fördjupning av befintliga partnersamarbeten. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD kommer också att påbörjas inom kort.

 – Som grundare är det spännande att få lära känna verksamheten med det här perspektivet, konstaterar Håkan Ignell. Jag har jobbat i företaget i 25 år i olika roller, under senare tid främst som projektledare och i styrelsen.

 

Mer information

Vid eventuella frågor kontakta gärna Håkan Ignell (kontaktuppgifter ovan t.v.).