Tjänster inom hållbar kemikaliehantering

2015-02-24

Calluna har länge arbetat med att hjälpa företag med deras kemikaliearbete, bland annat genom utbildningar och rådgivning kring lagkrav och produktinformation. Nu lanserar vi en sida som förtydligar våra tjänster inom området.

Följ Callunas sida på LinkedIn för att ta del av nyheter och information. 

 

Utökade beskrivningar på hemsidan

På Callunas hemsida, under rubriken Hållbar kemikaliehantering, kan man nu hitta utförliga beskrivningar av våra tjänster inom området. Här finns även kontaktuppgifter till vår kemikalieexpert och citat från referenspersoner.

Besök gärna sidan: www.calluna.se/hallbar-kemikaliehantering

 

Trailer för utbildningsverksamheten

 

Mer information