Unik studie om klimateffekter i fjällen

2017-03-17

Klimatförändringarna påverkar jord och kvalster i alpina miljöer. Det visar ett unikt 20-årigt fältexperiment med simulerade klimatförändringar på olika växtsamhällen i de svenska fjällen, ett samarbetsprojekt mellan flera organisationer, däribland Calluna. Häromdagen publicerades en vetenskaplig artikel om projektets resultat.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

Callunas medarbetare Annika Jägerbrand är en av medförfattarna till artikeln ”Impacts of twenty years of experimental warming on soil carbon, nitrogen, moisture and soil mites across alpine/subarctic tundra communities” som publicerades i Scientific Reports den 15 mars.

Övriga författare till artikeln är Juha Alatalo (Qatar University), Jaanis Juhanson (SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)), Anders Michelsen (University of Copenhagen) och Peter Ľuptáčik (University in Košice, Slovakien).

 

Unikt långtidsexperiment med små växthus i fjällen

Projektet bakom artikeln har sin utgångspunkt i ett 20-årigt experiment med simulerade klimatförändringar. Genom små, sexkantiga växthus (se bild t.h.) ökade man temperaturen i tre olika växtsamhällen i fjällen och undersökte effekterna av detta.

Klimatförändringarna förutspås ha snabba och omfattande effekter i alpina områden, något som kommer att påverka jordens kol- och näringsinnehåll och även jordfaunan med bland annat kvalster. 

Det är rätt ovanligt med fältexperiment som sträcker sig över längre tid, och Annika berättar varför den här typen av forskning behövs:

– Korttidsexperimenten visar inte alltid samma resultat som långtidsstudierna. Därmed finns det en risk att man drar fel slutsatser, om man inte också kompletterar med långtidsexperiment. Detta är speciellt viktigt för att kunna bedöma vilka effekter som klimatförändringarna kommer att medföra i fjällen.

 

Yngre kvalster känsligare än vuxna

Experimentets resultat visade att kol och kväve försvann ur mineraljorden på platser med ängsvegetation. Man kunde även visa på att antalet unga kvalster i jordarna minskade, men att det inte fanns någon påverkan på de vuxna kvalstrens frekvens eller diversitet.

Yngre kvalster verkar alltså vara mer känsliga för temperaturförändringar än fullvuxna kvalster. Experimentet visade även att det finns en stor variation mellan de olika mätrutorna och forskarna tror att sådan småskalig variation kan hjälpa till att buffra konsekvenserna av växthuseffekten på kvalster i jordarna.

 

Mer information

  • Läs hela artikeln i fulltext
  • Kontakta Annika Jägerbrand (kontaktuppgifter ovan t.v.) för mer information om projektet eller om du har idéer till forskningsprojekt som Calluna skulle kunna driva och genomföra.

 

Fotona är tagna av: Peter Ľuptáčik (University in Košice).