Invigning av ny lokal i Malmö

2015-04-14

Callunas nya kontorslokal i centrala Malmö invigdes under måndagen med kontorsmingel och spännande exkursion i skymningen då man bland annat såg berguv och spår av varg! 

 

Följ Callunas sida på LinkedIn för att ta del av nyheter och information. 

 

Invigningsmingel

Den nya lokalen på Husargatan 3 i Malmö invigdes under måndagen den 13 april tillsammans med kunder, samarbetspartners och medarbetare från andra Callunakontor. Kvällen inleddes med mingelbuffé och presentationsglimtar ur Callunas breda verksamhet. 

 

 

Såg berguv och spår av varg

När skymningen närmade sig förflyttades invigningens deltagare till Naturreservatet Limhamns kalkbrott.

Nere i kalkbrottet visades gruppen runt av Mats Wirén från Malmö stad. Bland annat hörde man vattenrall och såg berguv, brun kärrhök och hägrar. Gruppen fick även se livsmiljöerna för grönfläckig padda samt spår av varg!

 

Fler och fler medarbetare

Malmökontoret har i dagsläget 6 medarbetare, men ser fram emot att bli fler inom en snar framtid för att möta kundernas efterfrågan. Följande personer hör idag till regionkontoret:

  • Annika Stål Delbanco (Exploatering Mark och vatten) - affärsområdeschef för Exploatering Mark och vatten samt sötvattenekolog
  • Håkan Andersson (Exploatering Mark och vatten) - naturvärdesinventerare och insektsexpert
  • Håkan Sandsten (Exploatering Mark och vatten) - limnolog och provtagare
  • Lars Holmberg (Miljöövervakning och provtagning) - kemikalieexpert
  • Malin Olbers (Miljöövervakning och provtagning) - provtagare och inventerare
  • Therese Olsson (Miljöövervakning och provtagning) - provtagare

 

Mer information

Läs mer om Malmökontorets medarbetare här.