Nyheter från Calluna.

KONTAKTPERSON

Håkan Andersson
Naturmiljökonsult & insektsspecialist
Husargatan 3
211 28 Malmö
mobil 0734-23 11 40

2015-09-01
Inventering bekräftar artfynd från 1957

2015-08-24
Calluna rekryterar tre provtagare

2015-08-18
Sökfunktion ur funktion

2015-08-17
Uppländsk fjärilsväg guidas av skyltar

2015-08-13
Lokal i Malmö uthyres

2015-07-07
Säregna naturfotografier

2015-06-08
Om viltövergångar i radio

2015-06-02
Söker flera nya medarbetare

2015-06-01
Över 50 medarbetare!

2015-05-25
Hur gör djur? Om flygbuller i P1

2015-05-18
Kalibrering av inventeringspersonal

2015-05-05
Malmökontoret söker hyresgäst

2015-04-30
Analys av 30 000 träd gav 30-tal kärnområden

2015-04-27
Sällsynta arter växer på Facebook

2015-04-14
Invigning av ny lokal i Malmö

2015-04-09
Naturcentrum på Instagram

2015-04-07
Kurs i ekosystemtjänster

2015-03-12
Calluna byter VD inför fortsatt expansion

2015-03-11
Medarbetare i alumniporträtt

2015-02-24
Tjänster inom hållbar kemikaliehantering

 

Inventering bekräftar artfynd från 1957

2015-09-01

Man började tro att det unika artfyndet från 50-talet var felaktigt. Det var osäkert om den lilla rovstekeln hade setts i Sveriges sedan dess… Men så utförde Calluna en insektsinventering i Höganäs kommun med mycket oväntat resultat.

... följ Callunas sida på LinkedIn för att ta del av nyheter och information.

 

Gammalt artfynd ifrågasatt

Den lilla rovstekelarten Crossocerus binotatus hade bara noterats i Sverige en enda gång. Fyndet av en hona gjordes 1957 i trakterna kring Kullaberg i Skåne.

Arten hade troligtvis inte setts i Sverige sedan dess, och eftersom man vet att honan av denna art är mycket lik honor av andra, mycket vanligare rovsteklar, började det gamla fyndet ifrågasättas.

Arten var nu på väg att tas bort från de officiella artlistorna. Om det bara hade varit en hane som hade setts istället, då hade man kunnat vara säkrare på att fyndet stämde. Hanarna har nämligen tveklösa karaktärer för artbestämning.

 

Inventering med oväntat resultat

Våren 2014 fick Calluna i uppdrag av Höganäs kommun att inventera insekter i tio områden i kommunen. Projektet skulle bidra med kunskapsunderlag inför arbetet med kommunens nya naturvårdsplan och var delvis finansierat av LONA-bidrag från Länsstyrelsen.

En av Callunas insektsexperter, Håkan Andersson, utförde inventeringen. Bland annat placerades ett antal så kallade fönsterfällor ut i skogsområdena. I dessa fällor hamnade ett urval av de insektsarter som förekommer i områdena.

Vid artbestämningen av det insamlade materialet konstaterades fynd av flera exemplar av den ovanliga rovstekeln, både honor och hanar. Arten hittades i tre olika inventeringsområden, vilket antyder att den finns spridd i trakterna omkring Höganäs och säkert kan finnas vid fler lämpliga miljöer i närheten.

Eftersom man genom projektet nu har sett även rovstekelns hane, kan alltså arten med säkerhet meddelas från Sverige.

– Kul att kunna bekräfta att det osäkra artfyndet från 50-talet fortfarande är aktuellt, säger Håkan Andersson om det oväntade resultatet.

Rovsteklarna har kontrollbestämts av Lars Norén och Sven Hellqvist, två av Sveriges främsta experter på rovsteklar. I den senaste rödlistan (2015) har arten nu förts in i kategorin Starkt hotad (EN), från att tidigare inte alls ha bedömts.

 

Uppmärksammat i media

Calluna utför liknande inventeringar åt Höganäs kommun även i år. Helsingborgs Dagblad följde med Håkan Andersson ut en dag i fält och reportaget går att se nedan.

Artbestämningarna från årets inventeringar är ännu inte färdiga, men nog hoppas man på fler fynd av den ovanliga rovstekeln…

 

Mer information