Informerar om ny SIS-standard

2014-12-19

Calluna har under hösten hållit flera seminarier för bland annat kommuner och länssstyrelser för att informera om den nya SIS-standarden för NVI.

 

Stort intresse

Totalt har över hundra personer deltagit i de åtta frukostseminarier som Calluna hittills har hållit i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Växjö.

Under informella former hölls en kort presentation av den nya SIS-standarden för naturvärdesinventering (NVI), vad den innebär och hur man bör förhålla sig till den som beställare och granskare av NVI:er framöver. Efter presentationen fanns sedan möjlighet till diskussion och frågor.

Deltagarna var främst planarkitekter, kommunekologer och andra tjänstemän från kommuner och länsstyrelser. Intresset för informationsträffarna har varit stort och fler seminarier kan komma att anordnas under våren 2015.

 

Mer information

Köp SIS-standarden för NVI: http://www.sis.se/anläggningsarbete/allmänt/sis-tk-555

Kontakta gärna Calluna (se kontaktuppgifter till vänster) om ni är intresserade av den nya standarden eller har några frågor. 

 

Höstens första NVI-seminarium i Göteborg hölls i vinkällaren under Callunas Göteborgskontor den 5 november.