Arrangerar infrastrukturekologikonferens

2014-09-12

I nästa vecka äger en internationell konferens om ekologi och infrastruktur rum i Malmö. Det är det internationella nätverket IENE som står bakom konferensen, och Calluna är en av medarrangörerna tillsammans med Trafikverket, Danska Vägdirektoratet och SLU. Målet med konferensen är bland annat att lyfta de gröna frågorna inom användning, underhåll och utveckling av transportinfrastruktur.

 

"IENE 2014 International Conference on Ecology and Transportation - Life for a Greener Transport infrastructure"

IENE:s konferenser tillhandahåller ett tvärvetenskapligt forum för utbyte av aktuell forskning, kunskap och praktisk erfarenhet mellan miljö- och transportsektorerna och mellan forskare och praktiker, främst inom Europa men även resten av världen.

Konferensen syftar till att presentera den senaste forskningen, identifiera viktiga frågor och problem, diskutera effektiva lösningar, och föra fram idéer om framtida utvecklingar inom området transportinfrastruktur och ekologi.

Konferensen äger rum i Malmö Högskolas lokaler den 16-19 september 2014. 

>> Läs mer på konferensens egen hemsida