Flera nya medarbetare under året

2014-10-24

Under sommaren och hösten 2014 har Calluna utökat personalstyrkan med flera nya medarbetare. Därmed har våra kompetenser stärkts inom vitt skilda områden som ekosystemtjänster, innovation och forskning, akvatisk ekologi, GIS och fjärranalys, inventeringar och MKB.

 

Stephan Barthel (Stockholm)

Stephan har disputerat inom ekosystemtjänster och urban ekologi och kommer att axla rollen som Callunas expert inom dessa områden. Han kommer närmast från Stockholm Resilience Center där han är ledare för forskningsgruppen inom urban ekologi. Han började arbeta inom Calluna Konsult i september 2014 med bland annat metodutveckling inom ekosystemtjänstanalyser.

 

Mattias Bovin (Stockholm)

Mattias Bovin är naturgeograf med framstående kunskaper inom GIS och fjärranalys, särskilt gällande metodutveckling, datainsamling och analys. Mattias är även utbildad inom landskapsekologi med fokus på tolkning av infraröda flygbilder i digital stereofotogrammetri. Han började arbeta inom Calluna Konsult i juni 2014.

 

Emma Campbell (Linköping)

Emma är ekologisk ekonom och har gedigen erfarenhet av att arbeta med strategiska miljöfrågor och projektsamordning. Hon arbetade tidigare på Cleantech Östergötland med klusterledning och affärsutveckling med fokus på miljödrivna affärer. Innan dess var hon under ett antal år Norrköpings kommuns miljöstrateg. I Calluna kommer hon att arbeta med ekosystemtjänster och MKB samt affärsutveckling och miljöstrategiska frågor.

 

Cinthia Tiberi Ljungqvist (Stockholm)

Cinthia är biolog med spetskompetens inom marina däggdjur och var bland annat med i den stora inventeringen av tumlare i Östersjön. Hon har god erfarenhet av fältarbete och insamling av data i hav och kust, även internationellt med exempelvis floddelfiner. Innan hon började på Calluna var hon anställd av Kolmårdens djurpark. Cinthia tillhör Calluna Miljöövervakning och inventerar och provtar exempelvis Stockholms skärgård och Mälaren.

 

Gert Kindgren (Linköping)

Gert är sedan i september vice VD och controller i Calluna. Han har en omfattande erfarenhet av företagsutveckling och entreprenörskap sedan 80-talet och kommer senast från Cleantech Östergötland där han var dess VD. Gerts fokus är den interna ekonomin och administrationen och övertar successivt under hösten dess ledning.

 

Andreas Brutemark (Stockholm)

Andreas Brutemark är Callunas senaste tillskott. Han är disputerad akvatisk ekolog och arbetar just nu på Tvärminne zoologiska station i södra Finlands skärgård. Han är där projektledare och forskare inom klimat, djurplankton och fisk. Han kommer att börja den 1:a januari och förstärker då vår vattensida med marin och akvatisk expertis.

 

Ulf Frykman och Joakim Sundell (Gävle)

I juni började de två medarbetarna Ulf Frykman och Joakim Sundell i det nya kontoret i Gävle i samband med att Calluna övertog Falma provtagning. Mer om detta finns att läsa i denna nyhet.

 

Läs mer

Mer information om alla våra medarbetare och kontaktuppgifter finner du på sidan Medarbetare.