Calluna på Biologiska mångfaldens dag

2019-05-15

Den 22 maj är det dags igen för Biologiska mångfaldens dag. I år deltar Calluna i Stockholm där vi pratar om träd och deras värden för biologisk mångfald på en naturfestival, och i Linköping med guidningar om artrikedom och rödlistade arter.

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

Biologisk mångfald utgör en global resurs av enormt stort värde för oss människor och kommande generationer och är en förutsättning för att vi har fungerande ekosystemtjänster. Antalet arter minskar dock i snabb takt på grund av olika mänskliga aktiviteter. Något som tillsammans med klimatförändringarna har beskrivits som vår tids två stora ödesfrågor.

 

En dag som uppmärksammar biologisk mångfald

På onsdag den 22 maj firas den Internationella Dagen för Biologisk mångfald runt om i världen. Dagen instiftades av FN för många år sedan för att uppmärksamma den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden. Man ville öka medvetenheten om genomförandet av målen för arbetet inom FN:s Konvention om biologisk mångfald, vilken undertecknades vid FN:s miljökonferens i Rio 1992. Konventionens tre huvudsakliga mål är: 

  • Bevarande av biologisk mångfald
  • Hållbart nyttjande av biologisk mångfald
  • Rättvis fördelning av nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resurser

I Sverige började BIOMF-dagen uppmärksammas först 2017, på initiativ av Erik Hansson på Natursidan och dåvarande Callunamedarbetaren Rebecka Le Moine. Idag jobbar Erik Hansson och Moa Pettersson som spindlar i nätet för dagen med Naturskyddsföreningen som huvudpartner. Det första året anordnades över 70 aktiviteter runt om i Sverige, året därpå mer än 190 aktiviteter. I år är intresset ännu större och antalet aktiviteter landar troligen en bra bit över 200. På biomfdag.se kan man hitta alla aktiviteter som ordnas runt om i landet.

Calluna jobbar varje dag med biologisk mångfald på olika sätt och vi vill gärna vara med och uppmärksamma BIOMF-dagen. I år deltar Calluna i aktiviteter i både Stockholm och Linköping.

 

Calluna pratar träd på naturfestival i Stockholm

Calluna deltar med en trädaktivitet på Naturfestivalen i Nackareservatet i Stockholm (på fälten innanför Markuskyrkan, Björkhagen).

Från halv elva till åtta på kvällen finns vi på plats och berättar om träd, deras ekosystemtjänster och värden för biologisk mångfald. Callunas Arianna Scarpellini, Magnus Tuvendal och Anna Koffman samt Greger Lindeberg från Geografiska informationsbyrån och Dani Mladoniczky på Trädliv visar hur trädappen Stadsträd1 kan användas för att kartlägga träd och studera deras värden. 

Det går även att hänga med på en guidad slinga med trädappen - roligt för både barn och vuxna! En gång i timmen hålls guidningen, med första turen kl. 10.30 och sista turen vid 19.30, alla med start vid Callunas bord.

Varmt välkommen ifall du har möjlighet att komma till Naturfestivalen i Nackareservatet. Hela dagen pågår även en mängd andra aktiviteter i området, se hela programmet eller gå med i Facebook-evenemanget för mer information. 

 

Guidar om hotade arter vid Linköpings Naturcentrum

I Linköping är Calluna med och arrangerar två aktiviteter genom Linköpings Naturcentrum, tillsammans med Naturskyddsföreningen Linköping och Studiefrämjandet.

Dels guidar Björn Ström om biologisk mångfald i Trädgårdsföreningen och Magistratshagen (kostnadsfritt). Dels hålls en visning av den intressanta Genbanken för Rödlistade växter i Östergötland (GRÖ) som finns vid Linköpings Naturcentrum (kostnad 20 kr). Bo Anthberg guidar bland 60-talet växter som är sällsynta eller till och med försvunna i Östergötland. Båda aktiviteterna hålls den 22 maj och börjar kl. 18.00 med start vid Naturcentrum. 

 

Övriga aktiviteter

Callunas medarbetare Vide Ohlin som även arbetar med Grodkollen är också aktiv under Biologiska mångfaldens dag med invigning av Vinterviksdammen som anlades i höstas. DN-journalisten Lars Epstein skriver om evenemanget på sin blogg

 

______

1 Stadsträd: Vi skapar tillsammans Sveriges mest heltäckande och uppdaterade geodata om träd. Detta görs genom att kombinera träd karterade från laserskanning med datainsamling i fält av både professionella ekologer och engagerade medborgare. Projektet har fått innovationsmedel och utvecklas i en öppen prototyp på stadstrad.se.