Ljunghedar och mottmätare i Göteborgs skärgård

2018-07-12

Förra sommaren inventerade Calluna i kustnära ljunghedar i Göteborgs skärgård. Anledningen var att ljunghedar har minskat kraftigt, och naturtypen är kopplad till höga naturvärden.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

Den öppna ljungheden i Göteborgs skärgård ligger vid kusten tillsammans med kala berghällar och grupper av vindpinade enbuskar. Ljunghedar är en livsmiljö för flera hotade arter, bland annat mottmätare, en starkt hotad nattfjäril. Mottmätaren är en prioriterad art inom naturvården i Göteborgs kommun eftersom utbredningsområdet för arten i Sverige är mycket begränsat - den har bara hittats vid ett fåtal områden på västkusten. De öppna ljunghedarna är också en miljö för ett flertal rödlistade fågelarter. För att kunna ge underlag för naturvårdsplanering i kommunen behövdes en inventering av ljunghedar och mottmätare.

Mottmätare inventerades med UV-ljus nattetid vilket resulterade i att man hittade 8 nya lokaler för arten och tog även fram en ny metod för inventering. I projektet ingick även att ta fram skötselåtgärder och råd om de kustnära ljunghedarna. Om du vill läsa mer om projektet, finns rapporten tillgänglig på Göteborgs stads hemsida.