Ny effektmodell beräknar kostnaden för viltolyckor

2018-04-25

Viltolyckor i Sverige är ett växande problem som leder till dödade och skadade personer, liksom skador på fordon och dödade djur. Nyligen har forskning från Calluna tagit fram en ny metod för att bättre beräkna risk och kostnader för viltolyckor.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Varje år faller människor och djur offer för trafiken på grund av viltolyckor. De kostnader för samhället som orsakas av viltolyckor måste vägas mot kostnaden av att förebygga viltolyckor, som att anlägga viltstängsel och passager. Men för att kunna jämföra kostnaderna behövs ett bra sätt att uppskatta risken för viltolyckor. Ett sätt att göra det är genom en effektmodell som används i planeringen av vägar.

Det fanns sedan tidigare en effektmodell, men modellen behövde uppdateras eftersom vissa delar var gamla medan andra kunde förbättras. Annika Jägerbrand från Calluna har varit projektledare för arbetet med att uppdatera modellen på uppdrag åt Trafikverket:

– Vi har tagit fram en ny effektmodell som även inkluderar viltpopulationernas utveckling samt uppdaterat olycksfrekvenser och skadekonsekvenser så att effektmodellen stämmer mera med det trafiksäkerhetsarbete som Sverige har. Exempelvis har antalet dödsolyckor med vilt stadigt minskat medan antalet inrapporterade viltolyckor ökat. Effektmodellen avspeglar nu detta på ett realistiskt sätt.

 

Vad är nytt i modellen?

Den gamla effektmodellen bygger på risken för viltolyckor per kilometer väg i tre trafikflödesklasser för älg, och en summerad trafikflödesklass för rådjur och ren.

I den uppdaterade modellen inkluderas aktuella data på viltolyckor och deras mörkertal (bortfall), flera viltslag än tidigare är inkluderade, älg, rådjur, hjort och vildsvin. Fler faktorer som är av betydelse för att viltolyckorna inträffar ingår även, exempelvis vägstandard, trafikarbete, fordonshastighet, viltstängsel, landskapstyp och viltets populationsstorlek.

– De nya mörkertalen som används kommer bättre avspegla det verkliga fallet inträffade viltolyckor och viltolyckskostnaderna, säger Annika Jägerbrand. Det går nu även att få med prognosticerade populationsförändringar och effektsamband mellan viltolyckor och vägtyp eller förekomst av skog i vägplaneringen, vilket kommer att leda till bättre kostnadsbedömningar av förebyggande åtgärder.

 

Mer information

För mer information om projektet kontakta Annika Jägerbrand, annika.jagerbrand (at) calluna.se.
Hela artikeln ”Uppdatering och nya effektsamband i effektmodellen för viltolyckor” hittar du under Callunas referenser här.

Foto: Niklas Luks.