Oroande radioaktivitet i vildsvinskött

2016-04-26

Vildsvinen i Sverige börjar sprida sig till de områden som var värst drabbade av radioaktivt nedfall efter Tjernobylkatastrofen. Callunas Ulf Frykman, expert på cesium i viltkött, är oroad inför en kommande drastisk ökning av cecium 137 i vildsvinskött och talar om vikten av att man får in fler prover på griskött för att kunna följa utvecklingen. 

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Oro inför ökad radioaktivitet i vildsvinskött

Trettio år efter Tjernobylkatastrofen bär den svenska naturen fortfarande spår från det radioaktiva nedfallet efter olyckan. Med tiden har man kunnat konstatera allt lägre halter av cesium 137 i kött från älg, ren och rådjur, bär och svamp. Vildsvinskött förväntas däremot kunna uppvisa ökade halter framöver – troligen med strålningsnivåer som vida överskrider tillåtna gränsvärden.

– Om vildsvinen kommer hit till våra kontaminerade områden kan vi räkna med cesiumhalter på upp till 20.000-30.000 Bq per kilo, säger Ulf Frykman på Callunas Gävlekontor, specialist på cesium i viltkött. Handelns gränsvärde ligger på 1.500 Bq per kilo.

Vildsvinen sprider sig nämligen norrut, längs södra norrlandskusten, just där det radioaktiva nedfallet var som störst. När djuren nu etablerar sig norr om Dalälven kommer de att få i sig mycket mer radioaktivt material än de har kunnat göra tidigare. Favoritfödan som vildsvinen bökar fram, som underjordiska svampar och rötter, innehåller nämligen höga halter av cesium 137.

Callunas Ulf Frykman och även forskare vid SLU varnar nu för kraftigt förhöjda cesiumhalter i vildsvinskött framöver, något som Sveriges Radio P4 uppmärksammade i ett inslag nyligen (lyssna längst ner på sidan). 

 

Calluna mäter radioaktivitet i kött

1986, samma år som olyckan, började Ulf Frykman att mäta cesiumhalter i bland annat älgkött. Idag, trettio år senare, utför han fortfarande den här typen av mätningar, nu anställd som provtagare och mättekniker på Calluna AB. Ulf är den person som har rapporterat in överlägset flest mätvärden till Strålsäkerhetsmyndigheten efter Tjernobyl. 

Callunas mätningar av cesium 137 görs med hjälp av en så kallad blygrotta, försedd med en natriumjodid-detektor. Homogent kalibreringsprov med spårbarhet används givetvis, vilket är mycket viktigt. Det är främst viltkött som undersöks, men det är möjligt att även mäta på aska och markprover.

 

Prover från vildsvin behövs

Idag är det mestadels jägare från någon av jaktvårdskretsarna kring Gävle som sänder sina köttprover till Calluna för analys, framför allt kött från älg och rådjur. Ulf Frykman ser dock behovet av att fler känner till att vi kan hjälpa till med den här typen av mätningar.

– Detta är allvarligt, och det är viktigt att vi får in fler prover på griskött nu, både från Gävletrakten och från angränsande områden, säger han. Vi måste få en bild av hur detta utvecklar sig!

 

Mer information

Foton ovan och vid ingressen: Håkan Ignell (Calluna AB)