Presenterar tre nya insektsarter

2020-08-27

Tre för Sverige nya arter har nu presenterats för landets insektsexperter. De två rovsteklarna och en vildbiart påträffades vid inventeringar 2018 och 2019 av miljökonsulter på Calluna AB. I två artiklar i Entomologisk Tidskrift beskrivs nu artfynden.

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

Följ Callunas pressrum

 

Presenterat nya arter för landets entomologer

Sommaren 2018 genomförde Calluna insektsinventeringar utmed järnvägslinjer i Norrbottens län och i Nationalstadsparken i Stockholm. Inventeringarna utfördes på uppdrag av Trafikverket som ett led i att undersöka artrika järnvägsmiljöer i Norrbottens län, respektive av Länsstyrelsen i Stockholms län för att dokumentera pollinatörer i Nationalstadsparken. Inventeringarna resulterade bland annat i fynden av två för landet nya arter av rovsteklar.

Nu har fynden av båda arterna beskrivits i en nyligen publicerad artikel i Entomologisk Tidskrift, vilket är landets forum för vetenskapliga publikationer om insektsfaunan i Sverige. Callunas Joel Hallqvist och Magnus Stenmark är två av medförfattarna.

  – Det är ju en extra krydda i arbetet som miljökonsult att hitta nya arter för landet såhär! Det visar hur mycket det fortfarande finns att upptäcka när det kommer till insektsfaunan i vårt land, säger Joel Hallqvist.

En för landet ny vildbiart hittades dessutom i Solna förra året, inom ett annat av Callunas inventeringsuppdrag. Även detta fynd presenterades i en nyligen publicerad artikel i Entomologisk Tidskrift. Callunas Petter Andersson är artikelns huvudförfattare.

Alla tre arterna har, baserat på Callunas fynd, tagits med i den senaste upplagan av den svenska rödlistan och där klassats som DD (Kunskapsbrist) respektive NA (Ej tillämplig).

 

Tre små, svarta kryp

De tre arterna beskrivs ingående i artiklarna i Entomologisk Tidskrift, med detaljuppgifter som bara insektsnördar förstår sig på. Såhär kan de beskrivas för den som är något mindre insatt:

  • Rovstekeln Gorytes neglectus – centimeterstor, med svart grundfärg och gula mönster i ansiktet och på mellankroppen samt gula streck på bakkroppen. Arten har en utbredning som sträcker sig från norra Skandinavien, Turkiet och Kazakstan, österut via Ryssland till Korea och Sakhalin. I närområdet är den känd från norra Finland och Kolahalvön. Rovstekeln saknar ännu ett svenskt namn.
  • Rovstekeln Pemphredon enslini – drygt halvcentimeterstor, helsvart och med skaftad bakkropp. Fångar bladlöss som larvföda och uppges vara värmekrävande och anlägga sina bon i skott av hallon eller björnbär. Utbredningen är ganska dåligt känd på grund av att arten kan vara svår att skilja från närstående arter och dess artstatus har varit omdiskuterad. Den förefaller vara mer eller mindre sällsynt, men har noterats från flera länder i Europa. I närområdet är den känd från Tyskland, Polen och Norge. Rovstekeln saknar ännu ett svenskt namn.
  • Träkägelbi Coelioxys alatus – drygt centimeterstor, med tydligt avsmalnande bakkropp och svart grundfärg med brungul till gråaktig behåring i ansiktet och på mellankroppen. Anlägger inte egna bon utan lägger istället sina ägg i bon av andra arter, företrädelsevis av tapetserarbin. Utbredningen sträcker sig över stora delar av Europa och bort till östligaste Ryssland, men arten har ansetts vara en stor sällsynthet trots det stora utbredningsområdet. I närområdet är den känd från Finland och Estland.

Rovstekeln Pemphredon enslini som hittades i Sverige för första gången 2018 av miljökonsulter på Calluna AB. Foto: Joel Hallqvist.

 

Mer information

Kontakta gärna Callunas Magnus Stenmark för mer information om de nya artfynden specifikt eller generellt om Callunas arbete med insektsinventeringar. 

Läs mer om rovsteklarna och träkägelbiet i de vetenskapliga artiklarna nedan (se gärna även den tidigare nyheten från Calluna vid upptäckten av artfyndet av träkägelbiet).