Sällsynta arter växer på Facebook

2015-04-27

I februari startade hon Facebookgruppen Naturvårdsarter i Sverige. Syftet var att skapa ett forum för bilder, frågor och kunskapsutbyte. Idag, drygt två månader senare, har gruppen redan 743 medlemmar och 227 foton har delats!

: följ Callunas sida på LinkedIn för att ta del av nyheter och information.

 

Behövde ett forum för kunskapsutbyte

Callunas medarbetare Rebecka Le Moine brinner för den ideella naturvården och har länge saknat ett forum där man enkelt kunde få ta del av andras artkunskaper och sprida kunskap om värdefulla indikatorer för skyddsvärd natur.

En Facebookgrupp verkade vara ett enkelt sätt att nå ut brett, och den 20 februari 2015 gjorde hon slag i saken och startade gruppen Naturvårdsarter i Sverige. Syftet skulle vara att möjliggöra alla former av kunskapsutbyte kring naturvårdsarter för alla intresserade, genom länkar, bilder och diskussioner.

 

Oväntat stort intresse

På dryga två månader har gruppen fått över 700 medlemmar och mer än 200 foton har delats. Nya medlemmar tillkommer hela tiden, och under fältsäsongen förväntas ännu fler foton att delas.

Rebecka är överraskad av den positiva responsen:

– Det känns väldigt roligt! Det finns en enorm kunskap där ute som är mycket viktig och den spelar en central roll i naturvården. Jag har fått god respons från personer som också har tyckt att ett sånt här forum saknas, och alla är väldigt hjälpsamma i forumet.

I Facebookgruppen möts amatörer, artexperter, forskare, naturentusiaster och professionella naturvårdare. Alla som är intresserade av att bevara skyddsvärd natur kan bidra genom att rapportera in naturvårdsarter till Artportalen. Observationerna kan på så sätt ligga till grund för olika beslut, både när det gäller exploatering och naturvård.

– Men först krävs en god kännedom om vilka dessa viktiga naturvårdsarter är, och hur man känner igen dem! poängterar Rebecka. Det finns ju en hel del att hålla ordning på...

Ett litet urval av naturvårdsarter. Alla bilder är tagna av Rebecka Le Moine.

 

Ett samlande begrepp för skyddsvärda arter

Det som man kallar naturvårdsarter är i det här sammanhanget alltså ett samlande begrepp för flera kategorier av arter som man måste, bör eller kan beakta vid naturvårdsbedömningar. Det innefattar bland annat signalarter, indikatorarter, hotade och fridlysta arter, oavsett organismgrupp och biotop.

Definitionen är gjord av ArtDatabanken och man har valt att lägga tyngdpunkt på de kategorier som man bedömer att naturvården använder sig av idag. Man reserverar sig dock för att begreppet i framtiden kan komma att vidgas. Till exempel kan viktiga miljöer, som idag är vanliga, bli sällsynta i landskapet i framtiden, vilket i sin tur skulle förändra vilka arter man ser på som naturvårdsarter.

Syftet med begreppet naturvårdsarter är bland annat att ge möjlighet att kunna peka ut och kartlägga skyddsvärd natur. Något som Callunas inventerare och många andra runt om i landet arbetar med.

 

Mer information