Svensk Standard för Naturvärdesinventeringar

2012-02-27

 

Äntligen är en svensk standard för naturvärdesbedömningar på väg att tas fram. Ett mycket spännande arbete som Calluna driver tillsammans med andra stora naturvårdskonsultfirmor. Calluna ingår i kommitén SIS/TK 555 för NVI i SIS. Läs mer på http://www.sis.se/tk555