Välkommen till Sveriges grönaste företag!

2012-01-05

Nu slår vi upp portarna till Callunas nya hemsida och vad kunde ha varit bättre än att göra det inför vårt 20:e år på marknaden. Redan nu kan vi flagga för att vi kommer att fira 20-årsjubiléet med en rad aktiviteter under 2012!

Hemsidan är under uppbyggnad och kommer att kompletteras efterhand. Saknar du någon specifik information är du hjärtligt välkommen att höra av dig!
 

Calluna startade som en liten avknoppning till Linköpings universitet 1992. Då var det något nytt med konsulter inom natur och ekologi. Vi som drog igång Calluna tyckte att behovet av ekologer hörde framtiden till – att det helt enkelt borde finnas medverkan av ekologer i all typ av byggande, från infrastruktur, kommunal planering, industri- och energiutbyggnad till den enskilde byggherren. Vi var kanske lite naiva i tron på en stor marknad från början men nu 20 år senare kan vi konstatera att våra tjänster blivit en allt viktigare del i planering och projektering.


De första 20 åren har varit framgångsrika. Vi är den ledande naturmiljökonsulten i landet, vi har fått förtroendet att arbeta med flera av Sveriges stora framtidsprojekt som Slussenprojektet, Götalandsbanan, NordBalt-kabeln, Norviks hamn osv, vi har numera 4 regionkontor, ackrediterad labb- och provtagningsverksamhet och står bakom en rad nya metoder och lösningar på ekologiska problem i samhällsbyggnad.


Calluna kommer att fortsätta på den inslagna vägen, d.v.s att erbjuda de mest innovativa  ekosystem-lösningarna som skapar maximal nytta för pengarna.


Med det sagt önskar vi dig välkommen att läsa mer om Sveriges grönaste företag!
Linköping 2012-01-06
John Askling, VD