Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

KONTAKTPERSON FÖR MILJÖÖVERVAKNING

CESIUMMÄTNING (RADIOAKTIVITET)
Ulf Frykman
Miljökonsult, provtagare
Waldenströmsgatan 2
802 80 Gävle
mobil 0702-14 55 71

Cesiummätning (radioaktivitet)

Foto: Håkan Ignell (Calluna AB)

Önskar du kunna mäta radioaktiviteten i till exempel egenskjutet kött? Skicka ditt prov till Calluna enligt anvisningarna nedan så gör vi det åt dig. 

I Gävle har vi ett analysinstrument för mätning av cesium i livsmedel och aska. Framförallt under jaktsäsongen analyseras kött från älg och vildsvin, men mätningar görs även på exempelvis fisk, bär, svamp och aska. Callunas Ulf Frykman har utfört den här typen av cesiummätningar sedan 1986.

Just vildsvinskött har blivit extra vanligt att analysera på senare tid, eftersom man har börjat uppmäta riktigt höga halter av cesium i sådant kött när arten etablerar sig allt längre norrut i landet. 

 

Beställ analys av viltkött

Ladda ner vår följesedel för cesiumprov till din dator (klicka här eller på bilden nedan). Fyll i dokumentet på datorn och skriv ut bladet. På följesedeln anges steg för steg hur du gör för att fullfölja beställningen. 

Betalning görs numera endast med Swish till Calluna AB (nr. 1234-99 09 25, märk betalningen ”Cesium”). Ett cesiumprov kostar 325 kr (inkl. moms). 100 kr tillkommer för provberedning om provet inte är nedskuret i cm-stora bitar.

OBS! Gävlekontoret sitter i nya lokaler f.o.m. 1 maj 2020 - följesedeln har uppdaterats med nya adressen (Waldenströmsgatan 2). 

 

 

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss: 

  • Ulf Frykman, Miljökonsult, 0702-14 55 71, ulf.frykman(at)calluna.se
  • Andreas Brutemark, Affärsområdeschef, 0702-81 82 77, andreas.brutemark(at)calluna.se