VÅRA ERBJUDANDEN INOM > NATURCENTRUM > FÖRENINGAR

En grön och livfull oas
mitt i stan

Naturcentrum ligger i Trädgårdsföreningen i Linköping. Det är en viktig samlingsplats för föreningar med intresse för natur, trädgård, arkeologi och miljö. Tillsammans erbjuder vi ett rikt utbud av aktiviteter som är öppna för alla intresserade. Nästan varje dag händer det något, t.ex. föreläsningar, utflykter, kurser, studiecirklar eller utställningar (se programmet).

Huset invigdes 1993 och byggnaden är bekostad av Östgötastiftelsen, Westman-Wernerska fonden och f.d. Fritidsförvaltningen. Verksamheten på Naturcentrum drivs sedan 1999 av Calluna AB på uppdrag av Linköpings kommun.

Öppettider: kl. 12.00-16.00 (måndag - fredag). Trädgården är öppen april till september kl. 08.00-17.00 (måndag - fredag).

AKTIVITETER PÅ NATURCENTRUM

Föreningar

Naturcentrum samarbetar med Linköpings natur-, miljö-, trädgårds- och arkeologiföreningar samt Studiefrämjandet. Tillsammans erbjuder vi ett brett program med föreläsningar, exkursioner och studiecirklar.

Förutom de aktiviteter som återfinns i vårt aktuella program har alla föreningarna egna medlemsaktiviteter som man får ta del av om man är medlem. Är ni intresserade av att gå med i någon förening eller vill veta mer om dem så finns den information ni behöver här nedan. 

En del av föreningarnas aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet. Studiefrämjandet är ett studieförbund med inriktning mot natur, kultur och miljö.

 

Naturcentrums medlemsföreningar

 

Entomologiska Föreningen Östergötland (EFÖ)   Allmän naturförening med naturvård och frågor kring insekters ekologi som huvudprofil.
     
Friluftsfrämjandet   Föreningen arrangerar ledarledda friluftsaktiviteter för alla åldrar och värnar om allemansrätten och tätortsnära natur.
     
Förbundet Organisk-Biologisk Odling (FOBO)   Förening för att främja organisk-biologisk odling med naturen som förebild.
     
Linköpings Ekopark   Förening för att bevara och utveckla natur- och kulturhistoriska värden inom f.d. Garnisonens övningsområde.
     
Föreningen Östergötlands flora   Föreningens främsta syfte är att under perioden 2011–2020 inventera floran i landskapet Östergötland. Såväl nybörjare som erfarna botanister är välkomna som medlemmar. Kurser och exkursioner anordnas årligen.
     
Linköpings Akvarieförening   Förening vars syfte är att främja akvarieintresset bland ungdomar och vuxna i Linköping med omnejd.
     
Linköpings Fågelklubb   Ornitologisk förening med uppgift att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan samt väcka fågelintresset hos allmänheten i Linköping.
     
Linköpings svampklubb   Föreningen främjar intresset för såväl vild som odlad svamp.
     
Linköpings trädgårdsklubb Blåklinten   Lokalförening av Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) som arbetar för att under trivsamma former öka intresse för och kunskap om trädgårdsodling i Linköping med omnejd.
     
Naturskyddsföreningen Linköping   Lokalkrets av Naturskyddsföreningen, som arbetar med naturvård och miljöfrågor.
     
Svenska Rovdjursföreningen   Föreningen arbetar för att rovdjuren i vårt land skall garanteras långsiktig överlevnad.
     
Svenska Turistföreningen, Stångåkretsen   Förening för att främja lokal turism med mottot ”Känn din bygd”.
     
Trädgårdsföreningens vänner   Förening som arbetar för att värna om och öka intresset för Trädgårdsföreningen.
     
Östergötlands Naturalhistoriska förening (ÖNF)   Intresseförening för natur och biologi. Arbetar mycket med florainventeringar och hotade arter.
     
Östergötlands naturfotografiska sällskap (ÖNS)   Förening för att främja intresset för naturfotografering.