VÅRA ERBJUDANDEN INOM > NATURCENTRUM > UTEMILJÖ

En grön och livfull oas
mitt i stan

Naturcentrum ligger i Trädgårdsföreningen i Linköping. Det är en viktig samlingsplats för föreningar med intresse för natur, trädgård, arkeologi och miljö. Tillsammans erbjuder vi ett rikt utbud av aktiviteter som är öppna för alla intresserade. Nästan varje dag händer det något, t.ex. föreläsningar, utflykter, kurser, studiecirklar eller utställningar (se programmet).

Huset invigdes 1993 och byggnaden är bekostad av Östgötastiftelsen, Westman-Wernerska fonden och f.d. Fritidsförvaltningen. Verksamheten på Naturcentrum drivs sedan 1999 av Calluna AB på uppdrag av Linköpings kommun.

Öppettider: kl. 12.00-16.00 (måndag - fredag). Trädgården är öppen april till september kl. 08.00-17.00 (måndag - fredag).

AKTIVITETER PÅ NATURCENTRUM

Utemiljö

 

Köksträdgården

Här odlas olika grönsaker och snittblommor. Varje år väljer trädgårdsmästaren ett speciellt tema och odlar därefter. Vi odlar ekologiskt och använder inte konstgödsel eller gifter. Naturcentrums odlingar fungerar som ett pedagogiskt verktyg i naturskolan där vi undervisar elever i alla åldrar, men köksträdgården är också en öppen visningsträdgård för dig som är trädgårdsintresserad. Här finns flera sittplatser mellan rabatterna där du kan ta en paus i det gröna.

Här finns också Genbanken för rödlistade kärlväxter i Östergötland, GRÖ, som odlar och visar upp drygt sjuttio rödlistade, hotade, vilda kärlväxter. GRÖ är ett samarbetsprojekt mellan Birgittaskolan i Linköping, Östergötlands Naturalhistoriska Förening och Naturcentrum.

 

Växthus

Här odlas varje år olika grönsaker som främst används i Naturskolans verksamhet och till skördefesten. Växthuset är öppet för alla under Naturcentrums öppettider.

 

 

 

 

Rosengården

I Naturcentrums rosengård visas ett flertal gamla busk- och vildrosor. Dessa rosor har ofta en spännande historia då de härstammar från före 1900- talet och Europa och Persien. De gammaldags rosorna är härdiga och lättodlade, varför vi valt att visa ett urval av dessa.

 

 

 

Geologilunden

Blocksamlingen inrymmer flera av Östergötlands bergarter vackert upplagda så att jämförelser kan göras dem emellan. Geologilunden ingår i en geologipromenad; material om detta finns på Naturcentrum och kan även laddas ner här.

 

 

 

 

Parken

I vår vackra parkmiljö är du välkommen att njuta av fågelliv, lövens sus och vädrets makter året runt! I parken finns möjlighet till picknick eller lapande av sol på gräsmattan. Vill du grilla kan du använda Naturcentrums egen grillplats, som dagtid används i naturskolans verksamhet i syfte att laga mat ute.

 

 

 

Dammen

Dammen vid Naturcentrum skapades i mitten av 90-talet. Dessförinnan skilde sig inte denna yta nämnvärt från omgivningen. Nu formligen kryllar det av liv och en mängd vattenväxter och vattendjur lever här. Elever i olika åldrar håvar här under säsong efter salamandrar, insekter och andra spännande djur.

 

 

 

Kryddlandet

Här odlas vanligt förekommande krydd-, medicinal- och köksväxter till både nytta och fägring. Här får du samsas med både fjärilar och bin om plantornas doft och blomning!