Om Oss

0029 År i branschen

...
Välkommen till Calluna

Vi löser projekt.

Det kan låta väldigt enkelt, men synsättet har gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult.

Med ert projekt i fokus hittar vi den mest kvalitativa och effektivaste vägen från uppstart till färdigställande. Projekten är också utgångspunkten när vi sätter ihop våra team och väljer våra samarbetspartners. Allt för att du som kund ska få så ändamålsenliga lösningar som möjligt. Tydligt redovisade och lätta att använda. Arbetssättet har vi utvecklat under resans gång, men en sak visste vi redan vid starten 1992.

Vår drivkraft ligger i att säkra funktionen av våra ekosystem. Idag och för framtiden.

Hållbarhet i fokus
Tillgänglighet över hela Sverige

Ägare och verkställande direktör

Callunas ägare är tre av företagets aktiva medarbetare: John Askling, Håkan Ignell och Anna Sandström.
Fredrik Ström är Callunas VD.

Styrelse

Styrelsen består av följande personer:

Eva Gidlöf (ordförande)

Linda Burenius

John Askling

Anna Sandström

Håkan Ignell

Håkan Sandsten (arbetstagarrepresentant)

Cecilia Rätz (arbetstagarrepresentant)

Vår drivkraft ligger i att säkra funktionen av våra ekosystem. Idag och för framtiden!

Organisationsschema

...

Affärsområden och enheter

Calluna har följande sex affärsområden:

 • Energi och naturresurser:

  Affärsområdeschef: Jakob Sörensen

 • Infrastruktur och näringsverksamhet:

  Affärsområdeschef: Magnus Bäck

 • Miljöövervakning - mark och vatten:

  Affärsområdeschef: Andreas Brutemark

 • Myndigheter och forskning:

  Affärsområdeschef: Magnus Stenmark

 • Naturvård - regional och kommunal:

  Affärsområdeschef: Annette Petersson

 • Samhällsbyggnad och kommunal planering

  Affärsområdeschef: Mova Hebert

Inom stabsfunktionen Affärsstöd finns gemensamma resurser för ekonomistyrning och finansiering, kvalitet- och ledningssystem, HR & personalutveckling, ICT struktur, lokalförsörjning samt PR och kommunikation.

Förutom affärsområdena finns även Linköpings Naturcentrum som en enhet under VD. Linköpings Naturcentrum drivs på uppdrag av Linköpings kommun.