Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Bransch: Energi

Vi tar reda på om det finns örn i närheten av planerade vindkraftparker

Alla mänskliga ingrepp i en miljö riskerar att påverka de arter som lever där. Vad gäller vindkraft är det viktigt att ha ingående kunskap om bland annat fåglar och fladdermöss. Under slutet av vintern och början av våren befinner sig många konsulter från Calluna ute i skogsbryn, på hyggen och vid sjökanter med kikaren riktad Vi tar reda på om det finns örn i närheten av planerade vindkraftparker

Fria vandringsvägar för fisk och flodpärlmusslor

När ett gammalt vandringshinder för fisk skulle rivas i Nättrabyån i Blekinge anlitades Calluna. Syftet var att öppna vandringsvägar för flodpärlmusslan, fiskar och andra vattenlevande organismer. ”Före rivningen inventerades flodpärlmusslor genom snorkling och det var hundratals fiskar som lekte nedanför hindret och inga ovanför” berättar Håkan Sandsten. När ett gammalt vandringshinder för fisk skulle rivas Fria vandringsvägar för fisk och flodpärlmusslor