Kontaktuppgifter

Här nedan listas våra centrala kontaktuppgifter

Notera att du även kan kontakta våra medarbetare direkt, kontaktuppgifter till dessa hittar du här .
För att komma i kontakt med vår växel, ring 013-12 25 75.

offert@calluna.se

Önskar du en offert (kostnadsberäkning) för ett uppdrag eller undrar om vi kan hjälpa till i ett uppdrag, använd denna adress.

info@calluna.se

Har du allmänna frågor om företaget? Använd denna adress.

faktura@calluna.se

Fakturor skickas som PDF till denna adress, alternativt som pappersfaktura till Calluna AB, Linköpings slott, 582 28 Linköping. Se till att på fakturan få med Callunas referensperson, organisationsnummer samt angiven fakturamärkning (projektkod).

...

Kontaktpersoner för uppdrag

Energi och naturresurser

Uppdrag och frågor som rör energisektorn (t.ex. vindkraft/vattenkraft), täkter, gruvor och andra naturresurser i landskapet. Exempelvis naturvärdesinventeringar (NVI), artinventeringar, miljöbedömningar (MKB), ekologiska utredningar, kontrollprogram och artskyddsfrågor.

 • Jakob Sörensen (Göteborg) 010-303 91 33 - jakob.sorensen(at)calluna.se
 • Erik Edvardsson (Göteborg) 010-303 91 20 - erik.edvardsson(at)calluna.se
Infrastruktur och näringsverksamhet

Uppdrag och frågor som rör infrastruktur (t.ex. väg-/järnvägsplanering), skogsbruk och andra areella näringar. Exempelvis naturvärdesinventeringar (NVI), artinventeringar, miljöbedömningar (MKB), artskyddsfrågor, ekologiska utredningar och landskapsekologiska analyser.

 • Tenna Toftegaard (Stockholm) 010-303 91 75 - tenna.toftegaard(at)calluna.se
 • Håkan Ignell (Linköping) 010-303 91 30 - hakan.ignell(at)calluna.se
Miljöövervakning - mark och vatten

Uppdrag och frågor som rör provtagningar, vattenutredningar, analyser och mätningar, och annan typ av miljöövervakning.

 • Andreas Brutemark (Stockholm) 010-303 91 02 - andreas.brutemark(at)calluna.se
 • Malin Olbers (Malmö) 010-303 91 54 - malin.olbers(at)calluna.se
Myndigheter och forskning

Uppdrag och frågor som rör statliga verk och centrala myndigheter, transportindustrin och akademiska institutioner, med exempelvis landskapsekologiska analyser på en större skala, nationella naturvårdsfrågor och olika typer av forskningsuppdrag.

 • Magnus Stenmark (Gävle) 010-303 36 11 - magnus.stenmark(at)calluna.se
 • Sofia Willebrand (Stockholm) 010-303 91 73 - sofia.willebrand(at)calluna.se
Naturvård - regional och kommunal

Uppdrag och frågor som rör regional/kommunal naturvård. Exempelvis naturvärdesinventeringar (NVI), artinventeringar, ekologiska utredningar och analyser, skötsel- och åtgärdsplaner etc.

 • Annette Petersson (Linköping) 010-303 92 01 - annette.petersson(at)calluna.se
 • Alexander Eriksson (Kalmar) 010-303 36 07 - alexander.eriksson(at)calluna.se
Samhällsbyggnad och kommunal planering

Uppdrag och frågor som rör kommunal samhällsplanering, bostadsbebyggelse etc. Exempelvis miljöbedömningar (MKB), hållbarhetsfrågor, ekosystemtjänster, naturvärdesinventeringar (NVI), artinventeringar och frågor om artskydd.

 • Mova Hebert (Stockholm) 010-303 91 63, mova.hebert(at)calluna.se
 • Anna Koffman (Stockholm) 010-303 91 05 - anna.koffman (at) calluna.se
 • Magnus Tuvendal (Stockholm) 010-303 91 52 - magnus.tuvendal (at) calluna.se
Bokföring och administration
 • Marianne Skoglund (Linköping), 010-303 91 85, marianne.skoglund(at)calluna.se
 • Gabriella Björk (Linköping), 010-303 91 26, gabriella.bjork(at)calluna.se
Övriga
 • VD: Fredrik Ström, 010-303 91 26, fredrik.strom(at)calluna.se
 • HR-chef: Anna Törngren, 010-303 91 71, anna.torngren(at)calluna.se
 • Ekonomichef: David Arnesson, 010-303 91 17, david.arnesson(at)calluna.se
 • Kommunikatör: Tove Adelsköld, 010-303 91 79, tove.adelskold(at)calluna.se
 • Facklig kontaktperson: Fredrik Litsgård, 010-303 36 04, fredrik.litsgard(at)calluna.se