Kontaktuppgifter

Här nedan listas våra centrala kontaktuppgifter

Notera att du även kan kontakta våra medarbetare direkt, kontaktuppgifter till dessa hittar du här .
För att komma i kontakt med vår växel, ring 013-12 25 75.

offert@calluna.se

Önskar du en offert (kostnadsberäkning) för ett uppdrag eller undrar om vi kan hjälpa till i ett uppdrag, använd denna adress.

info@calluna.se

Har du allmänna frågor om företaget? Använd denna adress.

faktura@calluna.se

Denna adress används för fakturor. Se till att ha med både referensperson, projektkod och organisationsnummer, alternativt skicka pappersfaktura till:

Calluna AB,
Linköpings slott,
582 28 Linköping.

...

Kontaktpersoner för uppdrag

Energi och naturresurser

Uppdrag och frågor som rör energisektorn (t.ex. vindkraft/vattenkraft), täkter, gruvor och andra naturresurser i landskapet. Exempelvis naturvärdesinventeringar (NVI), artinventeringar, miljöbedömningar (MKB), ekologiska utredningar, kontrollprogram och artskyddsfrågor.

 • Jakob Sörensen (Göteborg) 0705-621585 - jakob.sorensen(at)calluna.se
Infrastruktur och näringsverksamhet

Uppdrag och frågor som rör infrastruktur (t.ex. väg-/järnvägsplanering), skogsbruk och andra areella näringar. Exempelvis naturvärdesinventeringar (NVI), artinventeringar, miljöbedömningar (MKB), artskyddsfrågor, ekologiska utredningar och landskapsekologiska analyser.

 • Magnus Bäck (Linköping) 0730-82 07 33 - magnus.back(at)calluna.se
 • Håkan Ignell (Linköping) 0708-12 31 71 - hakan.ignell(at)calluna.se
Miljöövervakning - mark och vatten

Uppdrag och frågor som rör provtagningar, vattenutredningar, analyser och mätningar, och annan typ av miljöövervakning.

 • Andreas Brutemark (Stockholm) 0702-81 82 77 - andreas.brutemark(at)calluna.se
 • Malin Olbers (Malmö) 0727-19 90 11 - malin.olbers(at)calluna.se
Myndigheter och forskning

Uppdrag och frågor som rör statliga verk och centrala myndigheter, transportindustrin och akademiska institutioner, med exempelvis landskapsekologiska analyser på en större skala, nationella naturvårdsfrågor och olika typer av forskningsuppdrag.

 • Magnus Stenmark (Gävle) 0103-03 36 11 - magnus.stenmark(at)calluna.se
 • Oskar Kindvall (Göteborg) 0730-62 28 73 - oskar.kindvall(at)calluna.se
 • Victor Johansson (Linköping) 0727-01 06 07 - victor.johansson(at)calluna.se
Naturvård - regional och kommunal

Uppdrag och frågor som rör regional/kommunal naturvård. Exempelvis naturvärdesinventeringar (NVI), artinventeringar, ekologiska utredningar och analyser, skötsel- och åtgärdsplaner etc.

 • Alexander Eriksson (Kalmar) 0103-033607 - alexander.eriksson(at)calluna.se
 • Håkan Andersson (Linköping) 0734-23 11 40 - hakan.andersson(at)calluna.se
 • Staffan Nilsson (Malmö) 0703-04 23 49 - staffan.nilsson(at)calluna.se
Samhällsbyggnad och kommunal planering

Uppdrag och frågor som rör kommunal samhällsplanering, bostadsbebyggelse etc. Exempelvis miljöbedömningar (MKB), hållbarhetsfrågor, ekosystemtjänster, naturvärdesinventeringar (NVI), artinventeringar och frågor om artskydd.

 • Mova Hebert (Stockholm) 08-518 077 62 - 0725-12 52 91, mova.hebert(at)calluna.se
 • Kristina Kvamme (Kalmar) 0702-53 38 63 - kristina.kvamme(at)calluna.se
 • Magnus Tuvendal (Stockholm) 0725-67 30 80 - magnus.tuvendal (at) calluna.se
 • Anna Koffman (Stockholm) 0708-12 30 96 - anna.koffman (at) calluna.se
Bokföring och administration
 • Marianne Skoglund (Linköping), 013-46 10 304, marianne.skoglund(at)calluna.se
 • Gabriella Björk (Linköping), 013-46 10 313, gabriella.bjork(at)calluna.se
Övriga
 • VD: Fredrik Ström (Linköping), 0760-15 16 54, fredrik.strom(at)calluna.se
 • HR-chef: Sara Häger (Linköping), 0730-47 95 11, sara.hager(at)calluna.se
 • Ekonomichef: David Arnesson (Linköping), 0725-38 40 35, david.arnesson(at)calluna.se
 • Facklig kontaktperson: Fredrik Litsgård (Jönköping), 0103-03 36 04, fredrik.litsgard(at)calluna.se