Calluna AB:s försäljningsvillkor

Calluna AB:s försäljningsvillkor

Om inte annat avtalats ska ABK09 tillämpas på alla uppdrag som Calluna AB utför åt Beställaren och på alla överenskommelser och transaktioner mellan Calluna AB och Beställaren. De gäller även alla åtaganden enligt dessa bestämmelser även om de uppkommer vid ett senare datum, men härrör från den ursprungliga överenskommelsen mellan Calluna AB och Beställaren.

Om inte annat avtalats och förtydligats anges samtliga priser i SEK och exklusive moms.

Alla tillägg till dessa villkor, i bilagor och i andra handlingar som bifogas till dessa bestämmelser ska, för att de ska bli tillämpliga, vara underskrivna av såväl Beställaren som Calluna AB.

Callunas integritets- och användarvillkor säkerställer att vår hantering av kunders och leverantörers personuppgifter görs i enlighet med EU-förordningen GDPR:s principer.