Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Process: Skapa

Framtidens handelsplattform för kompensation av klimat och biologisk mångfald

Calluna är koordinator för det stora utvecklingsprojektet EcoComp som syftar till att skapa en handelsplattform för kostnadseffektiva affärer med ekologiska naturvärden och naturbaserad klimatkompensation. Ambitionen är att etablera en storskalig lösning av hög kvalitet som bidrar till uppfyllandet av nationella och internationella miljömål. Den naturbaserade klimatkompensation som köps via EcoComp gynnar även biologisk mångfald i Framtidens handelsplattform för kompensation av klimat och biologisk mångfald

Fria vandringsvägar för fisk och flodpärlmusslor

När ett gammalt vandringshinder för fisk skulle rivas i Nättrabyån i Blekinge anlitades Calluna. Syftet var att öppna vandringsvägar för flodpärlmusslan, fiskar och andra vattenlevande organismer. ”Före rivningen inventerades flodpärlmusslor genom snorkling och det var hundratals fiskar som lekte nedanför hindret och inga ovanför” berättar Håkan Sandsten. När ett gammalt vandringshinder för fisk skulle rivas Fria vandringsvägar för fisk och flodpärlmusslor