Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Framtidens handelsplattform för kompensation av klimat och biologisk mångfald

Calluna är koordinator för det stora utvecklingsprojektet EcoComp som syftar till att skapa en handelsplattform för kostnadseffektiva affärer med ekologiska naturvärden och naturbaserad klimatkompensation. Ambitionen är att etablera en storskalig lösning av hög kvalitet som bidrar till uppfyllandet av nationella och internationella miljömål.

Den naturbaserade klimatkompensation som köps via EcoComp gynnar även biologisk mångfald i svensk natur och vice versa. Kompensation är alltid sista alternativet enligt skadelindringshierarkin och ambitionen med plattformen är att göra skillnad på riktigt! Innovationsprojektet har fått stöd från Vinnova och involverar en lång rad projektparter.

Läs mer på projektets egen hemsida: https://www.ecocomp.se/