Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Inspiration och kunskap om växt- och djurlivet runt sjön Magelungen i Stockholm

Stockholms stad har rustat upp en strandpromenad som löper efter sjön Magelungens strand. Calluna har tagit fram skyltar som berättar om sjön, stranden, skogen, ekmiljöerna och blomsterängen. ”Nu får områdets besökare lära känna naturen och kanske lära sig något nytt om fladdermöss, fåglar, eller groddjur”, säger Ann-Louise Dyer, projektledare vid Trafikkontoret.