Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Fria vandringsvägar för fisk och flodpärlmusslor

När ett gammalt vandringshinder för fisk skulle rivas i Nättrabyån i Blekinge anlitades Calluna för att bistå med ekologiskt projekteringsstöd. Vår limnolog Håkan Sandsten hjälpte bland annat till med att dirigera grävmaskinen att lägga stenar i åfåran på rätt ställen. Genom bra rinnvägar för vattnet skapades en optimal passage för vandrande fisk.

”Detta är det roligaste projektet jag har jobbat med på senare år. Före rivningen inventerades flodpärlmusslor genom snorkling och det var hundratals fiskar som lekte nedanför hindret och inga ovanför. Botten var tjock av fiskägg och det var uppenbart att fiskarna inte kom längre upp i ån” berättar Håkan Sandsten.

Målet med rivningen av dammen var att återställa åfåran till ett mer naturligt tillstånd och därmed skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer. Särskilt den hotade och starkt skyddade arten flodpärlmussla gynnades av åtgärden.

Förutom att bistå grävmaskinisten övervakade Calluna även grumlingen i vattnet under rivningen av fördämningen samt inventerade och flyttade många flodpärlmusslor. Vi deltog även i planeringsmöten, sökte dispens från artskyddsförordningen och utformade återställningsplanen för den påverkade delen av ån.

Karlskrona kommun behövde inte vänta länge för att få se positiva resultat. En stor öringhane fångades på film av Länsstyrelsens fiskräknare uppströms det utrivna hindret i ån. Den måste ha simmat förbi kameran bara några veckor efter att passagen öppnades.