Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Säkra passager för både djur och människor

På uppdrag av Trafikverket har Calluna sammanställt kunskapsläget gällande samordnade och säkra passager – över eller under vägar och järnvägar – för olika arter, till exempel älgar, renar och människor. Rapporten visar bland annat när det kan vara acceptabelt att också människor utnyttjar passager som främst är avsedda för djur. Arbetet beskriver även hur sådana passager bör utformas för att fungera optimalt.