Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Vi tar reda på om det finns örn i närheten av planerade vindkraftparker

Alla mänskliga ingrepp i en miljö riskerar att påverka de arter som lever där. Vad gäller vindkraft är det viktigt att ha ingående kunskap om bland annat fåglar och fladdermöss. Under slutet av vintern och början av våren befinner sig många konsulter från Calluna ute i skogsbryn, på hyggen och vid sjökanter med kikaren riktad mot himlen. De spanar efter spelflygande örnar. För våra kunder inom vindkraftsektorn är det viktigt att veta om det finns häckande örnar i närheten av planerade vindkraftparker.