Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Artinventering

Vi har erfarenhet av att arbeta med de flesta artgrupper – både på land och i sjöar, vattendrag och hav. Hos oss finns medarbetare med expertkunskap inom flera artgrupper som bland annat fisk, fladdermöss, fåglar, grod- och kräldjur, insekter, stormusslor, kärlväxter, kryptogamer och skyddsvärda träd. Vi utför artinventeringar som underlag till ett planeringsarbete eller tillståndsansökan, inom ramen för miljöövervakning av arter eller artgrupper, eller för att hjälpa forskare att förstå till exempel populationsstorlek av en art.

Våra tjänster :