Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Artskyddsutredning

Vi försöker alltid hitta lösningar som innebär att våra uppdragsgivare kan genomföra sina projekt med så liten påverkan som möjligt på skyddade arter och deras livsmiljöer. Vi blir anlitade för att genomföra kompletta artskyddsutredningar och för att ta hand om separata delar. I vårt arbete ingår att identifiera vilka skyddade arter som berörs, vid behov inventera i fält och bedöma risk för påverkan på arterna och deras livsmiljöer. Utifrån detta kommer vi med förslag på åtgärder och kan även bistå i samråd och prövningar. Vi erbjuder också strategisk rådgivning i artskyddsfrågor i tidiga skeden av ett projekt.