Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Beställarstöd

Det kan vara svårt att avgränsa ett projekt eller att avgöra hur processen ska se ut för att vara så effektiv som möjligt. Vi hjälper gärna till med att skapa bättre förståelse för utmaningarna och att definiera de aktuella frågeställningarna. Bra problemformuleringar är förutsättningar för riktigt bra lösningar. Det är viktigt att lyfta blicken och se helheten för att målen med projektet ska uppnås eller kanske till och med överträffas. Rätt genomfört kan ett projekt rentav öka den biologiska mångfalden. Det handlar alltså inte bara om att minska skadlig miljöpåverkan, utan också om att bidra med konkret miljönytta.