Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Categories: bransch

Energi

Energi

Skiftet till förnybara och långsiktigt hållbara energikällor är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Vi deltar aktivt i energiomställningen tillsammans med våra uppdragsgivare. Det kan till exempel handla om att undersöka om en land- eller havsmiljö är lämplig för vindkraft eller om att skapa en helhetsbild över projektets miljöpåverkan. Våra uppdrag inom energiområdet omfattar allt Energi

Infrastruktur

Infrastruktur

Att utveckla en hållbar infrastruktur är en nyckelutmaning i samhällsomställningen. Nödvändiga investeringar i till exempel järnvägar, hamnar, flygplatser och vägar måste ske med hänsyn till viktiga naturmiljöer. På Calluna hjälper vi våra uppdragsgivare att hitta denna balans. Vi erbjuder rådgivning under alla steg i infrastrukturella satsningar – från uppstart till genomförande och uppföljning. Vi genomför Infrastruktur

Naturresurser

Naturresurser

Den gröna omställningen och den snabba teknikutvecklingen har gjort att intresset för naturresurser har vuxit explosionsartat – det gäller allt från mineraler och energiråvaror till dricksvatten och livsmedel. Vi samarbetar med aktörer från olika verksamheter men som alla påverkar naturresurser på olika sätt: täkter, gruvor, vattentäkter, skogsnäring, jordbruk. Det handlar om verksamheter där naturmiljöfrågor är Naturresurser

Samhällsplanering

Samhällsplanering

Inom samhällsplanering har vi lång erfarenhet av såväl stadsutveckling och översiktsplanering som naturvårdsprojekt. Här är våra uppdragsgivare ofta kommuner, länsstyrelser, fastighetsbolag eller olika aktörer inom planering. Med vårt arbete bidrar vi till en gynnsam utveckling för både samhället och de ekologiska systemen. En viktig del av det vi gör handlar om att förutsäga hur till Samhällsplanering