Artinventering

Artinventering

Calluna genomför riktade artinventeringar inom de flesta artgrupper, både på land och i vattenmiljöer. Vi har egna artspecialister som inventerar exempelvis bottenfauna, fisk, fladdermöss, fåglar, grod- och kräldjur, insekter, kärlväxter, lavar, mossor, musslor, svampar och skyddsvärda träd. Inom de områden vi själva saknar expertkompetens har vi goda samarbeten med ett flertal underkonsulter.