Kunskapssammanställning

Vanlig tjänst inom:

Vanlig tjänst inom:

Kunskapssammanställning

Calluna skriver och utformar handböcker, rapporter, temablad och andra typer av informationsskrifter baserade på bästa tillgängliga kunskap. Kunskapssammanställningar görs med gängse vetenskaplig metod. Resultaten från forskningen redovisas oftast populärvetenskapligt och på svenska.