Ekosystemtjänstanalys

Ekosystemtjänstanalys

Genom Callunas ekosystemtjänstanalys kartläggs, analyseras och visualiseras ekosystemtjänster. Syftet med analysen är att genom ett processinriktat och inkluderande arbetssätt synliggöra de värden som våra ekosystem genererar till samhället. Våra kunder får visualiserad kunskap om vilka värden, kopplade till ekosystemtjänster, som finns i ett område och som påverkas av projektet. Vi ger även rekommendationer om hur den negativa påverkan kan minskas och hur värdet av ekosystemtjänsterna kan ökas.

Calluna genomför givetvis även olika typer av rådgivning och kompetensutveckling inom ekosystemtjänster anpassad till beställarens behov, exempelvis inspirationsföredrag, kortare kurser, diskussionsseminarier eller medverkan som expertstöd.