Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Dubbel väsentlighetsanalys

Syftet med en dubbel väsentlighetsanalys är att komma fram till vilka hållbarhetsområden som är de viktigaste för ditt företag. Den anger riktningen för ett företags hela hållbarhetsarbete. Det gäller dels att förstå företagets påverkan på omvärlden och dels dess beroende av den. För att åstadkomma en relevant väsentlighetsanalys behövs, förutom data och fakta, en förståelse av helheten. Det gäller i synnerhet för ett hållbarhetsområde som biologisk mångfald, där organismer ingår i komplexa ekosystem som påverkas av och påverkar ett företags verksamhet.

Vi erbjuder våra kunder en lösningsorienterad process, där huvuddelen av arbetet sker i form av workshops. Istället för att inleda med att samla in så mycket data som möjligt, ser vi till att komma igång med analysen snabbt utifrån den kunskap som redan finns på företaget. Om det behövs, kompletterar vi med mer fakta och kunskap under processens gång.