Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Förstudier

Redan en förstudie, där befintliga underlag och data har sammanställts, kan ge mycket kunskap. En förstudie kan alltså ge värdefull information om ett naturområde redan innan våra experter har varit på plats ute i fält. Den går dessutom att genomföra under alla årets månader, även om snön ligger djup eller arterna i fråga har slutat blomma, spela, leka eller sjunga. Vi utför ofta förstudier som inledning till exempelvis fågelutredningar och naturvärdesinventeringar, men de kan lika gärna göras separat för att tidigt i en process förutse eventuella kommande utmaningar eller behovet av ytterligare utredningar.

Våra tjänster :