Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Hållbarhetsrapportering

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering (CSRD) omfamnar många hållbarhetsfrågor och kan verka överväldigande. Ett hållbarhetsområde som får ökad betydelse med CSRD är biologisk mångfald och ekosystem. Här ställs företag inför komplexa frågeställningar. Som experter på biologisk mångfald har vi på Calluna det som krävs för att ge företag ingående förståelse av hur deras verksamhet påverkar ekosystemen och omvänt hur deras beroende av ekosystemtjänster ser ut.

Arbetet enligt CSRD består av fyra delar: 1. Dubbel väsentlighetsanalys; 2. Hållbarhetsarbete; 3. Hållbarhetsrapport; 4. Granskning. Vi ser de två första delarna som de viktigaste och samtidigt de mest utmanande. Det är också där vi kan bidra mest till våra uppdragsgivare. Genom att fokusera på konkret miljönytta skapar vi trovärdigt innehåll till våra kunders hållbarhetsrapporter. För oss är det viktigt att inte bara bidra med fakta, utan också med helhetsförståelse och vägledning i hur kunskapen kan användas i det praktiska miljöarbetet.

Vi kan ta ett helhetsansvar för uppdragsgivarens hållbarhetsrapport – vad gäller de områden där vi själva inte har expertkunskap, anlitar vi andra specialister. Det går också bra att anlita oss för avgränsade delar, till exempel för att göra en dubbel väsentlighetsanalys eller för att få expertstöd vid granskning.