Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Kontrollprogram

Verksamheter eller åtgärder som kan innebära miljö- eller hälsorisker måste planeras och kontrolleras på ett riktigt sätt. På Calluna vet vi vilka krav som ställs och har lång erfarenhet av att arbeta med kontrollprogram för uppdragsgivare från olika branscher. Vi hjälper till att utveckla kontrollprogrammet och förankra det hos myndigheter. Vi kan även stå för själva utförandet av kontrollerna – till exempel recipientkontroll i olika vattendrag eller uppföljning av fågel och fladdermöss efter etablering av vindkraft. Vår ambition är att hjälpa våra uppdragsgivare att bedriva sin verksamhet på ett säkert och hållbart sätt.

Våra tjänster :