Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Miljöbedömning och MKB

Miljöbedömning är hela den process som miljöanpassar en plan eller en verksamhet. Under processens gång utreds olika miljöaspekter, som projektet utformas och anpassas efter. Processen resulterar sedan i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-rapport). Calluna utför miljöbedömningar för både planer och verksamheter. Vi leder processen och arbetar med de miljöaspekter som är relevanta för uppdraget och som efterfrågas av tillståndsgivande myndigheter. Vi utför även de flesta typer av underlagsutredningar för land- och vattenmiljöer som kan krävas. Inom ämnesområden där vi själva inte har specialistkompetens samarbetar vi med externa experter.