Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Mötesstöd

Vi stödjer uppdragsgivare vid olika typer av möten inom flera sorters projekt – till exempel inom stadsplanering eller energiområdet. Vi deltar bland annat som experter vid samrådsmöten med olika aktörer, till exempel länsstyrelsen, boende i ett område eller föreningar som engagerat sig i ett projekt. Vi utvecklar och genomför också workshops inom våra expertområden.