Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Provtagningar

Calluna utför provtagningar i såväl sjöar, vattendrag och marina miljöer, som i urbana miljöer som exempelvis fordonstvättar, täkter och deponier. Vi bidrar också till att säkerställa vattenförsörjning och god dricksvattenkvalitet genom provtagning på dricksvattennäten runt om i landet. Vi studerar både fysikaliska och kemiska faktorer, inklusive plankton och andra organismer som förekommer i vattnet. Förutom vatten undersöker vi sediment i sjöar och till havs. Vi utför även markprovtagningar för att undersöka om det finns spår av miljögifter i områden som står inför exploatering. Genom Callunas nära samarbete med analysföretag tar våra ackrediterade konsulter ansvar för hela processen – från provtagning och logistik, till analys och resultatredovisning.