Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Rådgivning

Vi erbjuder våra uppdragsgivare rådgivning på det sätt som passar dem och deras projekt. Antingen kan vi fungera som stöd genom hela arbetsprocessen eller så kan de anlita oss inom specifika delar. Det kan handla om allt från att vara ett bollplank i specifika knäckfrågor till att ge råd om vad som är ett lämpligt nästa steg. Vi deltar även som expertstöd vid eller inför rättsliga prövningar. För den uppdragsgivare som är osäker på hur projektet ska definieras och planeras som en helhet erbjuder vi ett beställarstöd som utmynnar i en projektplan med förslag på vilka utredningar det är klokt att gå vidare med.