Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Skyltar och illustrationer

Informationsmaterial om natur och friluftsliv sprider kunskap och bidrar till ökad omsorg om känsliga naturmiljöer. Vi arbetar bland annat med skyltar och foldrar som ska väcka nyfikenhet och dela viktiga insikter. Vi är vana vid att arbeta med många olika målgrupper och att anpassa både visuella budskap och texter efter olika kunskapsnivåer, åldrar och intressen. På Calluna har vi flera skickliga illustratörer och fotografer och kan erbjuda allt från illustrationer i akvarell och tusch till grafik och foton.

Våra tjänster :