Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Strategisk planering

Idag är det vanligt att naturmiljöfrågor utreds under flera år. Därför finns det mycket att vinna på strategisk planering med rätt kompetens tidigt i processen. Vi hjälper våra uppdragsgivare med vilka utmaningar som kan uppkomma och hur projektet kan genomföras på bästa sätt med hänsyn till ekosystemen och eventuella skyddade arter. Inom arbetet med lokalisering kan vi erbjuda effektiva nätverksanalyser för att förstå och bedöma naturvärden. Våra naturmiljöstrateger hjälper också till med att tidigt i projektet förutse vilka olika utredningar som kan behöva göras.

Våra tjänster :