Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Tillståndsprocess

Vi erbjuder expertstöd om biologiska frågor i juridiska processer såsom miljötillstånd och dispenser. Vi gör allt från att driva hela miljöbedömningsprocesser, inklusive MKB-rapporter, till deltagande i samråd eller ekologisk och miljöjuridisk rådgivning i specifika frågor. Vi tar fram de underlagsutredningar som krävs inom naturmiljöområdet, exempelvis naturvärdesinventeringar, artskyddsutredningar och underlag om påverkan på Natura 2000-områden eller miljökvalitetsnormer inför planerad vattenverksamhet.