Calluna

Utbildning

Det krävs både handlingskraft och kunskap för att vi ska lyckas med de hållbarhetsutmaningar vi står inför. Vi genomför många olika typer av skräddarsydda utbildningar: inspirationsföredrag, föreläsningar och kortare kurser. Vi utbildar inom områden som provtagningsmetodik, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, där flera av kurserna hålls i samarbete med Aktuell Hållbarhet och SIFU. Dessutom håller vi i guidningar, workshops och seminarier samt undervisar på universitet och högskolor. Sedan 1999 driver Calluna Linköpings Naturskola på uppdrag av Linköpings kommun.

Våra tjänster :