Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Om oss

Miljökonsulter med expertkunskap om skog, mark och vatten

CALLUNA – EN MILJÖKONSULT

Vi på Calluna är miljökonsulter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Med vårt arbete vill vi bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat – med stort personligt engagemang. Det gynnar både naturen och våra uppdragsgivare. Vårt engagemang får näring av vår vision om ett samhälle som utvecklas i samklang med naturen och ekosystemen. 

Calluna - en miljökonsult
Calluna illustration

Sedan 1992 har vi på Calluna hjälpt uppdragsgivare från både företag och myndigheter i deras miljöarbete. Vår erfarenhet omfattar allt från satsningar inom energi och infrastruktur till naturvårdsprojekt som syftar till att återskapa biologisk mångfald i olika miljöer. Ibland genomför vi projekt som är tydligt definierade redan från början, till exempel inventering av arter, men ofta är vi med tidigt och hjälper till att definiera projektets utmaningar. 

Vårt arbete har gjort oss till optimister. Det finns alltid en lösning, utmaningen är att hitta den. Vi har också lärt oss att varje projekt är unikt. Därför är det alltid det specifika projektets utmaningar och förutsättningar som avgör hur vi kombinerar kunskaper, perspektiv och erfarenheter i arbetsgrupperna.

Vi jobbar med biologisk mångfald
Calluna - en miljökonsult

Vår utgångspunkt är inte bara att minska skadlig miljöpåverkan. Den är att tillsammans med våra uppdragsgivare säkerställa ekosystemen och bidra till ökad biologisk mångfald. Vi kallar det för att bygga natur.

Affärsidé

Calluna hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten.

Mission

Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. 

Varumärkeslöfte

Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt personliga engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare. 

MEDARBETARE

0
st

OMSÄTTNING

0
milj

KONTOR

0
st

GRUNDADES

0

Vi kombinerar hög kvalitet med minskad miljöpåverkan

Att upprätthålla hög kvalitet i vårt arbete och minska vår egen negativa miljöpåverkan är viktigt för oss på Calluna. Därför är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vår verksamhet är även ackrediterad som provningslaboratorium enligt ISO/IEC 17025 för att utföra ett flertal provtagnings- och analysmetoder samt som kontrollorgan för att utföra naturvärdesinventeringar enligt ISO/IEC 17020.

Vi är certifierade och ackrediterade

Styrelse
Callunas styrelse består av: Eva Gidlöf (ordförande), Linda Burenius, John Askling, Anna Sandström, Håkan Ignell och Håkan Sandsten (arbetstagarrepresentant).

VD
VD för Calluna är Camilla Montén.

Organisation
Callunas organisation är indelad i fem affärsområden samt stabsfunktionen Affärsstöd.

Berätta gärna vad du behöver hjälp med.