Calluna

Om oss

Miljökonsulter inom biologisk mångfald

CALLUNA – MILJÖKONSULTER

Vi är miljökonsulter och specialister inom biologisk mångfald. Vi finns till för att bidra till ett samhälle som utvecklas i samklang med naturen och ekosystemen. Det här är en fullt realistisk vision, som vi delar med allt fler företag och andra aktörer i Sverige och världen. Tillsammans med våra uppdragsgivare tar vi varje dag ett litet steg närmare den.

Sedan 1992 har vi hjälpt våra uppdragsgivare i deras hållbarhetsarbete. Vi har erfarenhet av allt från satsningar inom energi och infrastruktur till naturvårdsprojekt som syftar till att återskapa biologisk mångfald i miljöer. Ibland genomför vi projekt som är tydligt definierade redan från början, till exempel inventering av arter, men ofta är vi med tidigt och hjälper till att definiera projektets utmaningar.

Vårt arbete har gjort oss till optimister. Det finns alltid en lösning. Utmaningen är att hitta den. Vi har också lärt oss att varje projekt är unikt. Därför är det alltid det specifika projektets utmaningar och förutsättningar som avgör hur vi kombinerar kunskaper, perspektiv, och erfarenheter i arbetsgrupperna.

Vår utgångspunkt är inte bara att minska skadlig miljöpåverkan. Den är att tillsammans med våra uppdragsgivare säkerställa ekosystemen och bidra till ökad biologisk mångfald.

Vi kallar det för att bygga natur.

MEDARBETARE

0
st

OMSÄTTNING

0
milj

ANTAL KONTOR

0
st

GRUNDADES

0

Att upprätthålla hög kvalitet i vårt arbete och minska vår negativa miljöpåverkan är viktigt för oss.

Vår verksamhet är även ackrediterad som provningslaboratorium enligt ISO/IEC 17025 för att utföra ett flertal provtagnings- och analysmetoder samt som kontrollorgan för att utföra naturvärdesinventeringar enligt ISO/IEC 17020.

Styrelse
Callunas styrelse består av: Eva Gidlöf (ordförande), Linda Burenius, John Askling, Anna Sandström, Håkan Ignell och Håkan Sandsten (arbetstagarrepresentant).

VD
VD för Calluna är Camilla Montén.

Organisation
Callunas organisation är indelad i fem affärsområden samt stabsfunktionen Affärsstöd.

Berätta gärna vad du behöver hjälp med.