Calluna

Nyheter & pressmeddelanden

Här har vi samlat en del av allt som händer hos oss på Calluna.

SENASTE NYHETER

24 AUG 2023

Calluna delaktiga i miljömålsportalens goda exempel på strategiskt artskyddsarbete

Strömstads kommun har arbetat stegvis under flera år med att stärka den gröna infrastrukturen för arterna hasselsnok och sandödla. Nu beskrivs arbetet, där Calluna varit involverade, som ett lärande exempel på sverigesmiljomal.se. ”Det är jättebra att miljömålsportalen visar detta arbete som ett gott exempel på hur man kan jobba mer strategiskt med artskyddsfrågor i en kommun”, säger Oskar Kindvall på Calluna.

När miljömålsportalen sverigesmiljomal.se listar lärande exempel på konkreta och inspirerande insatser för att nå de svenska miljömålen beskrivs Strömstads kommuns arbete med grön infrastruktur för hasselsnok och sandödla. Ett arbete där Calluna varit minst sagt involverade.

Det är ett kul samarbete som vi har haft med Strömstads kommun! Det började med att jag var där för att diskutera hur de skulle kunna jobba mer strategiskt och långsiktigt med artskyddsfrågorna i kommunen, men har hittills landat i ett flertal uppdrag där vi har kunnat bidra med vår expertkunskap inom ekologi, miljöjuridik och GIS-modellering”, berättar Oskar Kindvall, senior miljökonsult på Calluna.

Modellering av livsmiljöer för arterna

Sedan samarbetets start har Calluna hjälpt Strömstads kommun med framför allt en modellering över hela kommunens förekomster av de hotade arterna sandödla och hasselsnok som har gott om lämpliga livsmiljöer i kommunen. Modellen visar vilka geografiska områden som behöver djupare utredningar, fältbesök, lokala artskyddsutredningar och liknande för att kunna säkra arternas livsmiljöer för framtiden.

Metoden för klassning av olika ekologiskt definierade områden i analyserna har Oskar Kindvall på Calluna delvis tagit fram tillsammans med Naturcentrum, som är den konsult som har jobbat mest med fältinventeringar i Strömstad tidigare.

Beskriver arbetet i flera steg

Miljömålsportalens text beskriver Strömstads kommuns arbete med att stärka den gröna infrastrukturen för hasselsnok och sandödla. Utöver den habitatnätverksanalys som Calluna gjorde har kommunen gjort flera inventeringar i fält och tagit fram en skötselplan. Callunas miljökonsulter har gett kommunen strategisk rådgivning inom olika ekologiska frågor under projektets gång och gjort en artskyddsutredning för deras fördjupade översiktsplan över Strömstad och Skee.

Det är jättebra att miljömålsportalen visar detta arbete som ett gott exempel på hur man kan jobba mer strategiskt med artskyddsfrågor i en kommun”, säger Oskar Kindvall.

Presskontakt

Camilla Montén
VD
camilla.monten@calluna.se
010-303 91 94
FLER NYHETER

24 AUG 2023

Calluna delaktiga i miljömålsportalens goda exempel på strategiskt artskyddsarbete

17 JUL 2023

Callunas undervattensdrönare utreder förlängning av dricksvattenledning i Vänern

16 MAJ 2023

Kalibrering för naturvärdesinventerare skapar samsyn

28 APR 2023

Hur är det att jobba som miljökonsult på Calluna?

03 MAR 2023

Inventering av havs- och kungsörn under vårvintern

14 DEC 2022

Naturarvets bevarande av gammelskog får Callunas julgåva

04 NOV 2022

Vattendagarna med Fiskmarknad lockade många till Karlstad

19 OKT 2022

Kalibrering för Callunas naturvärdesinventerare

Prenumerera på våra nyheter direkt via e-post, hitta pressmaterial och fler nyheter.

    Berätta gärna vad du behöver hjälp med.