Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Nyheter & pressmeddelanden

Här har vi samlat en del av allt som händer hos oss på Calluna.

SENASTE NYHETER

15 DEC 2023

Callunas julgåva till Naturarvets bevarande av gammelskog

Naturarvet får årets julgåva från konsultföretaget Calluna. "Det är våra medarbetare som har valt att vi även i år stöttar stiftelsens arbete med bevarande av värdefulla gammelskogar", säger Callunas VD Camilla Montén.

Konsultföretaget Calluna AB vill genom gåvan tacka både interna och externa parter för det gångna året och visa uppskattning för de samarbeten och det arbete som har utförts.

"Med denna gåva till Naturarvet vill vi på Calluna önska alla våra medarbetare, kunder och samarbetspartners en god jul och ett gott nytt år", säger VD Camilla Montén.

Stiftelsen Naturarvet arbetar med bevarande av värdefulla gammelskogar i Sverige. Just nu samlar de in pengar till bland annat förvärvet Ekås ek-bokskog i Halland. Det är i detta område med äldre ädellövskog som Calluna har stöttat med köp av flera skogsrutor.

Gammelskog är skog som är mer eller mindre orörd, utan modernt skogsbruk. Dessa skogar är oerhört viktiga för både den biologiska mångfalden och att bromsa klimatkrisen. Genom insamlingar har stiftelsen köpt upp flera gammelskogar som nu är skyddade för all framtid. Naturarvet beskriver hur skyddet av Ekås ek-bokskog och andra liknande gammelskogar är den viktigaste åtgärden som kan vidtas lokalt för att bromsa klimatförändringarna globalt.

"Våra medarbetare har fått rösta om julgåvans mottagare och Naturarvet vann även i år, denna gången med 48% av rösterna. Det känns fint att vi kan bidra till deras viktiga verksamhet", säger Camilla Montén.

Presskontakt

Camilla Montén
VD
camilla.monten@calluna.se
010-303 91 94
FLER NYHETER

15 DEC 2023

Callunas julgåva till Naturarvets bevarande av gammelskog

09 NOV 2023

Calluna har lanserat ny hemsida

08 NOV 2023

Calluna ny medlem i Svensk Vindenergi

24 AUG 2023

Calluna delaktiga i miljömålsportalens goda exempel på strategiskt artskyddsarbete

17 JUL 2023

Callunas undervattensdrönare utreder förlängning av dricksvattenledning i Vänern

16 MAJ 2023

Kalibrering för naturvärdesinventerare skapar samsyn

28 APR 2023

Hur är det att jobba som miljökonsult på Calluna?

03 MAR 2023

Inventering av havs- och kungsörn under vårvintern

Prenumerera på våra nyheter direkt via e-post, hitta pressmaterial och fler nyheter.

    Berätta gärna vad du behöver hjälp med.