Sveriges ledande
naturmiljökonsult
sedan 1992

I Calluna gör vi både och…vi låter både ditt projekt och ekosystemen vara i fokus. Vår vision att skapa nytta för både kunden och naturen har på 20 år gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult. Vår grundsyn är att alla i samhället, såväl enskild som företag, behöver ta sitt miljöansvar. Det är det enda långsiktigt hållbara, både ekologiskt och ekonomiskt.

Det är när vi kombinerar dina idéer om att utveckla ett projekt eller en organisation med vår ekologiska grundsyn som det blir spännande. Vi gör det med stor entusiasm, alltid innovativt och med lösningar som skapar maximal nytta för pengarna. Välkommen till Calluna!

Sökes: vattenutredare, miljöutredare och naturvärdesinventerare

2018-04-12

Calluna söker just nu medarbetare till tjänster inom vattenutredning, miljöutredning och naturvärdesinventering.

Läs mer »

Ny kurs om strandskydd 26 april

2018-04-11

Under våren håller Callunas konsulter i flera utbildningar i Aktuell Hållbarhets regi och i samarbete med Teknologisk Institut. Den 26 april hålls kurs om strandskydd i Stockholm.

Läs mer »

Gå kurs om ekosystemtjänster 19 april

2018-04-10

Under våren håller Callunas konsulter i flera utbildningar i Aktuell Hållbarhets regi och i samarbete med Teknologisk Institut. Den 19 april hålls kurs i ekosystemtjänster i Stockholm.

Läs mer »

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Vi har resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Våra tjänster är tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Vi kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

          Accrediterade enligt ISO-IEC 17025:2005        

 

...Följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information