Sveriges ledande
naturmiljökonsult
sedan 1992

I Calluna gör vi både och…vi låter både ditt projekt och ekosystemen vara i fokus. Vår vision att skapa nytta för både kunden och naturen har på 20 år gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult. Vår grundsyn är att alla i samhället, såväl enskild som företag, behöver ta sitt miljöansvar. Det är det enda långsiktigt hållbara, både ekologiskt och ekonomiskt.

Det är när vi kombinerar dina idéer om att utveckla ett projekt eller en organisation med vår ekologiska grundsyn som det blir spännande. Vi gör det med stor entusiasm, alltid innovativt och med lösningar som skapar maximal nytta för pengarna. Välkommen till Calluna!

Viktiga forskningsprojekt om viltolyckor

2016-11-30

Viltolyckor är ett allt större problem i vårt samhälle. När Callunas medarbetare Annika Jägerbrand började hos oss i september hade hon med sig en rad intressanta forskningsprojekt in i verksamheten. Bland annat studeras viltolyckor i vägplanering och orsakssamband för rådjurskollisioner.

Läs mer »

Mot mer hållbara beslut?

2016-11-29

Magnus Tuvendal har skrivit en artikel i Biodiverse om vad det betyder att integrera ekosystemtjänster i beslutsfattande. Som svar finner vi tre enkla villkor som ska uppfyllas...

Läs mer »

Beviljat stöd för forskningsprojekt om bin

2016-11-23

Calluna har sökt och beviljats stöd från WWF för ett spännande forskningsprojekt med analyser av konnektivitet för vildbin och andra gaddsteklar i urbana miljöer och utveckling av verktygen för landskapsanalyser. Projektet görs i samarbete med Sollentuna kommun och SLU.

Läs mer »

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Vi har resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Våra tjänster är tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Vi kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

Accrediterade enligt ISO-IEC 17025:2005             

 

 

Följ Callunas sida på LinkedIn för att ta del av nyheter och information.