Sveriges ledande
naturmiljökonsult
sedan 1992

I Calluna gör vi både och…vi låter både ditt projekt och ekosystemen vara i fokus. Vår vision att skapa nytta för både kunden och naturen har på 20 år gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult. Vår grundsyn är att alla i samhället, såväl enskild som företag, behöver ta sitt miljöansvar. Det är det enda långsiktigt hållbara, både ekologiskt och ekonomiskt.

Det är när vi kombinerar dina idéer om att utveckla ett projekt eller en organisation med vår ekologiska grundsyn som det blir spännande. Vi gör det med stor entusiasm, alltid innovativt och med lösningar som skapar maximal nytta för pengarna. Välkommen till Calluna!

Naturcentrums höstprogram 2016

2016-08-23

Naturcentrums program för hösten 2016 finns nu att ladda ner och går även att hämta på Naturcentrum.

Läs mer »

Stockholmskontoret i nya lokaler

2016-06-30

Idag gick flyttlasset för Callunas kontor i Stockholm! De nya lokalerna i DanvikCenter är större och väl anpassade till vår verksamhet. Så snart allt är någorlunda uppackat kan vi fortsätta stödja våra kunder i alla spännande pågående och framtida projekt.

Läs mer »

Inventerare kalibrerade på västkusten

2016-06-09

För att säkerställa en god kvalitet på NVI:erna och låta våra inventerare diskutera och enas kring bedömningar och gränsdragningar ordnar Calluna årliga interna kalibreringar. En tredagarsträff hölls vid Stenungsund och Göteborg i förra veckan, med fokus på bland annat vägkanter, havsstränder, kantzoner och Natura 2000-naturtyper.

Läs mer »

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Vi har resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Våra tjänster är tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Vi kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

Accrediterade enligt ISO-IEC 17025:2005               Certifieriade enligt ISO 9001 och ISO 14001

 

 

Följ Callunas sida på LinkedIn för att ta del av nyheter och information.