Sveriges ledande
naturmiljökonsult
sedan 1992

I Calluna gör vi både och…vi låter både ditt projekt och ekosystemen vara i fokus. Vår vision att skapa nytta för både kunden och naturen har på 20 år gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult. Vår grundsyn är att alla i samhället, såväl enskild som företag, behöver ta sitt miljöansvar. Det är det enda långsiktigt hållbara, både ekologiskt och ekonomiskt.

Det är när vi kombinerar dina idéer om att utveckla ett projekt eller en organisation med vår ekologiska grundsyn som det blir spännande. Vi gör det med stor entusiasm, alltid innovativt och med lösningar som skapar maximal nytta för pengarna. Välkommen till Calluna!

Uppföljning av flora på gravhögar i Skåne

2016-09-26

I Kävlinge har Calluna under sommaren inventerat vilka växter som finns på kommunens gravhögar. Under hösten kommer äldre inventeringar från samma platser att analyseras tillsammans med årets data, för att kunna säga någonting om hur floran har utvecklats och hur man bör utforma skötseln. 

Läs mer »

Möjligheter för erfarna MKB-samordnare

2016-09-14

Calluna har en stark efterfrågan inom infrastruktur- och exploateringsuppdrag och vi har därför behov av att förstärka vår MKB-grupp med ytterligare medarbetare. Nu söker vi 1-2 MKB-samordnare som vill vara med och säkerställa hållbar samhällsutveckling i Sverige.

Läs mer »

Nya kollegor inom flera områden

2016-09-13

Calluna har under våren och sommaren 2016 förstärkt verksamheten inom bland annat miljöövervakning, naturvärdesinventering, GIS- och fjärranalys samt miljö- och trafikrelaterad forskning. Vi är glada att kunna presentera ett helt gäng mer eller mindre nya medarbetare!

Läs mer »

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Vi har resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Våra tjänster är tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Vi kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

Accrediterade enligt ISO-IEC 17025:2005               Certifieriade enligt ISO 9001 och ISO 14001

 

 

Följ Callunas sida på LinkedIn för att ta del av nyheter och information.