Sveriges ledande
naturmiljökonsult
sedan 1992

I Calluna gör vi både och…vi låter både ditt projekt och ekosystemen vara i fokus. Vår vision att skapa nytta för både kunden och naturen har på 20 år gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult. Vår grundsyn är att alla i samhället, såväl enskild som företag, behöver ta sitt miljöansvar. Det är det enda långsiktigt hållbara, både ekologiskt och ekonomiskt.

Det är när vi kombinerar dina idéer om att utveckla ett projekt eller en organisation med vår ekologiska grundsyn som det blir spännande. Vi gör det med stor entusiasm, alltid innovativt och med lösningar som skapar maximal nytta för pengarna. Välkommen till Calluna!

Internationell dag för biologisk mångfald

2017-05-22

Nu firas den Internationella dagen för biologisk mångfald runt om i världen. I Sverige har dagen inte uppmärksammats mycket, förrän i år - då över 70 aktiviteter anordnas. Biologisk mångfald är dock något som Calluna jobbar med varje dag, som exempelvis nyligen visualiserade analysresultat med solbelyst tall i Solna kommun.

Läs mer »

Ordnar artvandringar i stadsmiljö

2017-05-03

Fåglar, fladdermöss och insekter står i fokus när Callunas artexperter bjuder in allmänheten i Linköping att upptäcka stadens djurliv den 21 maj, med anledning av den Biologiska Mångfaldens Dag.

Läs mer »

Debatt: Naturvärdesinventering fungerar - i hela Sverige

2017-04-28

Ekologiföretagen Sverige har tillsammans uttalat sig angående Skogsstyrelsens agerande kring frågan om nyckelbiotoper. Kartläggningen av skogar med högt naturvärde måste fortsätta - välkomna att inventera enligt SIS standard!

Läs mer »

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Vi har resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Våra tjänster är tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Vi kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

Accrediterade enligt ISO-IEC 17025:2005             

 

 

Följ Callunas sida på LinkedIn för att ta del av nyheter och information.