Sveriges ledande
naturmiljökonsult
sedan 1992

I Calluna gör vi både och…vi låter både ditt projekt och ekosystemen vara i fokus. Vår vision att skapa nytta för både kunden och naturen har på 20 år gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult. Vår grundsyn är att alla i samhället, såväl enskild som företag, behöver ta sitt miljöansvar. Det är det enda långsiktigt hållbara, både ekologiskt och ekonomiskt.

Det är när vi kombinerar dina idéer om att utveckla ett projekt eller en organisation med vår ekologiska grundsyn som det blir spännande. Vi gör det med stor entusiasm, alltid innovativt och med lösningar som skapar maximal nytta för pengarna. Välkommen till Calluna!

Fladdermöss i fokus - safari, modeller och linbanor

2017-06-16

Det pågår många spännande projekt om fladdermöss just nu. Utveckling av en modell för att förutsäga förekomst. Utredning om en linbanas påverkan. Och nu finns det även en liten film om när det letades fladdermöss ihop med gymnasieelever…

Läs mer »

De värdefulla träden i radio

2017-05-24

Callunas John Askling medverkar idag i Vetenskapsradions miljöprogram Klotet i P1. Lyssna på reportaget som handlar om eklandskapet kring Norrköping och det höga exploateringstrycket på dessa marker. 

Läs mer »

Internationell dag för biologisk mångfald

2017-05-22

Nu firas den Internationella dagen för biologisk mångfald runt om i världen. I Sverige har dagen inte uppmärksammats mycket, förrän i år - då över 70 aktiviteter anordnas. Biologisk mångfald är dock något som Calluna jobbar med varje dag, som exempelvis nyligen visualiserade analysresultat med solbelyst tall i Solna kommun.

Läs mer »

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Vi har resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Våra tjänster är tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Vi kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

Accrediterade enligt ISO-IEC 17025:2005             

 

 

Följ Callunas sida på LinkedIn för att ta del av nyheter och information.