Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

VÅRA TJÄNSTER / process

Planera

En miljökonsults vardag består inte enbart av fältarbete och analyser av ekosystem. Vi hjälper våra kunder med allt från att navigera inom miljöjuridik till att delta som expertstöd i samrådsmöten och andra sammanhang som ingår i tillståndsprocesserna eller planeringsarbetet. Vi bidrar med allt från rådgivning i enskilda frågor till att genomföra fullständiga miljökonsekvensbeskrivningar (MKB:er). För att få alla de nödvändiga tillstånden för planen eller verksamheten eller beslut om naturvårdssatsningen räcker det inte med att ha gjort korrekta miljöbedömningar eller samlat rätt underlag. Resultaten måste också sammanställas och presenteras på rätt sätt. Det hjälper vi gärna till med.  

Läs mer om några av våra vanligaste tjänster nedan.

Tillståndsprocess

Miljöbedömning och MKB

Ekologisk kompensation

Mötesstöd

Strategisk planering

Naturvårdsprogram

Rådgivning

Artskyddsutredning

Biologisk mångfald gynnas av ny väg

Trafikverket och Söderköpings kommun hamnade i ett dilemma: den planerade anslutningsvägen mellan E22 och Gamla riksvägen norr om Söderköping behövde gå genom ett område med viktiga miljöer för hasselsnok – en hotad art. De anlitade Calluna för att undersöka möjligheterna. Resultatet blev en lösning som inte bara gjorde att vägen kan förverkligas, utan också att förutsättningarna för den biologiska mångfalden i området gynnas. Istället för att livsmiljön för hasselsnoken krymper, så blir den betydligt större.

Läs mer

Framtidens handelsplattform för kompensation av klimat och biologisk mångfald

Calluna är koordinator för det stora utvecklingsprojektet EcoComp som syftar till att skapa en handelsplattform för kostnadseffektiva affärer med ekologiska naturvärden och naturbaserad klimatkompensation. Ambitionen är att etablera en storskalig lösning av hög kvalitet som bidrar till uppfyllandet av nationella och internationella miljömål.

Läs mer

    Berätta gärna vad du behöver hjälp med.