Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

VÅRA TJÄNSTER / process

Förstå

Många av de projekt vi hjälper våra uppdragsgivare att genomföra är komplexa – till exempel tillståndsprocesser för vindkraft eller etablering av ny infrastruktur. Det kan vara svårt att på förhand veta vad som behöver göras och i vilken ordning det är klokt att arbeta. Med vår långa erfarenhet kan vi erbjuda stöd i att planera processen som en helhet. Vi hjälper till med att definiera projektet – dess mål, utmaningar och möjligheter. Vi kan även bidra med kunskap genom skräddarsydda utbildningar och workshops.  

Läs mer om några av våra vanligaste tjänster nedan.

Beställarstöd

Strategisk planering

Rådgivning

Utbildning

Biologisk mångfald gynnas av ny väg

Trafikverket och Söderköpings kommun hamnade i ett dilemma: den planerade anslutningsvägen mellan E22 och Gamla riksvägen norr om Söderköping behövde gå genom ett område med viktiga miljöer för hasselsnok – en hotad art. De anlitade Calluna för att undersöka möjligheterna. Resultatet blev en lösning som inte bara gjorde att vägen kan förverkligas, utan också att förutsättningarna för den biologiska mångfalden i området gynnas. Istället för att livsmiljön för hasselsnoken krymper, så blir den betydligt större.

Läs mer

Utomhusbelysning ur ett hållbarhetsperspektiv

Calluna har gjort en sammanställning av för- och nackdelar med utomhusbelysning med lysdioder (LED) utifrån ett hållbarhetsramverk. Rapporten visar att LED som ljuskälla har många fördelar som möjliggör anpassningar i tid och rum, som bör utnyttjas för att göra utomhusbelysningen mer hållbar. LED kan användas för att minska ljusföroreningar, energiförbrukning och klimatpåverkan. Samtidigt kan LED-ljusets breda våglängdsbredd påverka fler arter negativt och medföra risk för ekosystempåverkan.

Läs mer

Säkra passager för både djur och människor

På uppdrag av Trafikverket har Calluna sammanställt kunskapsläget gällande samordnade och säkra passager – över eller under vägar och järnvägar – för olika arter, till exempel älgar, renar och människor. Rapporten visar bland annat när det kan vara acceptabelt att också människor utnyttjar passager som främst är avsedda för djur. Arbetet beskriver även hur sådana passager bör utformas för att fungera optimalt.

Läs mer

    Berätta gärna vad du behöver hjälp med.