Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

VÅRA TJÄNSTER / process

Skapa

Det är lätt att tänka sig att all mänsklig påverkan på naturmiljöer är negativ. Men då glömmer man bort att vi människor är en del av naturen och att många typer av miljöer har blivit till i samspelet mellan oss och andra arter. Vi vill att våra projekt ska bidra till samhällsomställningen genom att stärka de ekologiska systemen. Vi kallar det för att “bygga natur”. Det kan exempelvis handla om att skapa eller återskapa värdefulla miljöer som våtmarker, dammar och torrängar. Även i exploateringsprojekt som tar naturmiljö i anspråk finns möjligheter att skapa ökad biologisk mångfald.  

Läs mer om några av våra vanligaste tjänster nedan.

Ekologiskt projekteringsstöd

Skötselplaner

Restaurering

Ekologisk kompensation

Rådgivning

Fria vandringsvägar för fisk och flodpärlmusslor

När ett gammalt vandringshinder för fisk skulle rivas i Nättrabyån i Blekinge anlitades Calluna för att bistå med ekologiskt projekteringsstöd. Vår limnolog Håkan Sandsten hjälpte bland annat till med att dirigera grävmaskinen att lägga stenar i åfåran på rätt ställen. Genom bra rinnvägar för vattnet skapades en optimal passage för vandrande fisk.

Läs mer

Framtidens handelsplattform för kompensation av klimat och biologisk mångfald

Calluna är koordinator för det stora utvecklingsprojektet EcoComp som syftar till att skapa en handelsplattform för kostnadseffektiva affärer med ekologiska naturvärden och naturbaserad klimatkompensation. Ambitionen är att etablera en storskalig lösning av hög kvalitet som bidrar till uppfyllandet av nationella och internationella miljömål.

Läs mer

    Berätta gärna vad du behöver hjälp med.