Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

VÅRA TJÄNSTER / bransch

Energi

Skiftet till förnybara och långsiktigt hållbara energikällor är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Vi deltar aktivt i energiomställningen tillsammans med våra uppdragsgivare. Det kan till exempel handla om att undersöka om en land- eller havsmiljö är lämplig för vindkraft eller om att skapa en helhetsbild över projektets miljöpåverkan. Våra uppdrag inom energiområdet omfattar allt från vind- och solkraftsparker till vattenkraft. Vi hanterar gärna hela tillståndsprocessen, men erbjuder även inventeringar av olika slag och rådgivning i enskilda frågor. Vi hjälper också till med uppföljning, biologiska kontrollprogram och återställning av miljöer där verksamheter ska avslutas.

Läs mer om några av våra vanligaste tjänster nedan.

Beställarstöd

Naturinventeringar

Vattenundersökningar 

Artskyddsutredning

GIS-analyser

Tillståndsprocess

Miljöbedömning och MKB

Mötesstöd

Ekologiskt projekteringsstöd

Kontrollprogram

Restaurering

Naturvärdesinventering (NVI)

Förstudier

Vi tar reda på om det finns örn i närheten av planerade vindkraftparker

Alla mänskliga ingrepp i en miljö riskerar att påverka de arter som lever där. Vad gäller vindkraft är det viktigt att ha ingående kunskap om bland annat fåglar och fladdermöss. Under slutet av vintern och början av våren befinner sig många konsulter från Calluna ute i skogsbryn, på hyggen och vid sjökanter med kikaren riktad mot himlen. De spanar efter spelflygande örnar. För våra kunder inom vindkraftsektorn är det viktigt att veta om det finns häckande örnar i närheten av planerade vindkraftparker.

Fria vandringsvägar för fisk och flodpärlmusslor

När ett gammalt vandringshinder för fisk skulle rivas i Nättrabyån i Blekinge anlitades Calluna för att bistå med ekologiskt projekteringsstöd. Vår limnolog Håkan Sandsten hjälpte bland annat till med att dirigera grävmaskinen att lägga stenar i åfåran på rätt ställen. Genom bra rinnvägar för vattnet skapades en optimal passage för vandrande fisk.

Läs mer

    Berätta gärna vad du behöver hjälp med.