Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Biologisk mångfald gynnas av ny väg

Trafikverket och Söderköpings kommun hamnade i ett dilemma: den planerade anslutningsvägen mellan E22 och Gamla riksvägen norr om Söderköping behövde gå genom ett område med viktiga miljöer för hasselsnok – en hotad art. De anlitade Calluna för att undersöka möjligheterna. Resultatet blev en lösning som inte bara gjorde att vägen kan förverkligas, utan också att förutsättningarna för den biologiska mångfalden i området gynnas. Istället för att livsmiljön för hasselsnoken krymper, så blir den betydligt större.

Callunas lösning omfattade både restaurering av ormarnas igenväxta livsmiljöer, en bro över den kommunala vägen, flera tunnlar under Gamla riksvägen och skyddsbarriärer för kräldjur längs vägarna. Genom åtgärderna kommer livsmiljön att förbättras för hasselsnoken – en värmeälskande reptil som trivs i sol och i skydd från vinden. Bytena är ofta huggormar eller smågnagare som den kramar ihjäl som en boaorm.

”Ytan där hasselsnoken kan trivas kommer att öka med hela 40 %. Det här är något som kommer att gynna arten och få en positiv effekt på den biologiska mångfalden i området. Dessutom kunde vägprojektet genomföras där det var planerat”, berättar Anders Carlsson, miljökonsult och projektledare, Calluna.

Det juridiska artskyddet i Sverige och Europa har blivit skarpare för att möta det accelererande utdöendet av arter. Variationsrika miljöer, med en mångfald av växter, djur och andra organismer, bidrar bland annat till att hålla vatten rena, skadedjursbekämpning och pollinering, och de skapar därmed också förutsättningar för människans fortlevnad.

Den skärpta lagstiftningen innebär högre krav på rätt kunskap när projekt ska genomföras. Med rätt kunskap om miljöjuridik och naturmiljöer kan många projekt genomföras på ett sätt som är i samklang med naturen. Vägbygget i Söderköping är ett bra exempel på hur Calluna arbetar för att skapa kundnytta och samtidigt förbättra livsmiljön för olika arter.